صدور اطلاعیه شماره 13 ستاد انتخابات کشور
29 ارديبهشت 96  10:14 ق.ظ
کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد.

اطلاعیه شماره 13 ستاد انتخابات کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (13)

به اطلاع اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی می رساند، کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد . لذا در صورت مشاهده لازم است به سرعت امحاء شود .

همچنین اگر در طول زمان  رأی گیری آثار تبلیغاتی از رأی دهندگان در شعبه باقی بماند، آنها را نیز امحاء نمایند.


                                                                                           ستاد انتخابات کشور