اخبار

66 كيلومتر شبكه برق فشار ضعيف شهرستان سقز به كابل خودنگهدار تبديل مي شود

مدير شركت توزيع برق شهرستان سقز گفت: 55 كيلومتر شبكه برق فشار ضعيف شهري و 11 كيلومتر شبكه برق فشار ضعيف روستايي اين شهرستان با اعتبار 13 ميليارد ريال از شبكه سيم لخت به كابل خودنگهدار تبديل خواهد شد.
66 كيلومتر شبكه برق فشار ضعيف شهرستان سقز به كابل خودنگهدار تبديل مي شود

به گزارش روابط عمومي فرمانداري سقز، عطاا..نوروزي در بازديد معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري سقز از روند اجراي عمليات در محله تازه آباد اظهار داشت: محله هاي هدف اين طرح، قوخ، تازه آباد، سرچنار، صالح آباد، نشميلان، بهارستان بالا، پايين و وسط و 32 متري بلوار كردستان خواهد بود.
نوروزي با بيان اينكه نيروهاي داخلي شركت توزيع برق و پيمانكاران در 4 جبهه كاري فعاليت را آغاز كرده اند افزود: پيش بيني مي شود كه تا پايان مهرماه به اتمام برسد.
وي هدف از تبديل شبكه سيم لخت به كابل خودنگهدار را اهميت دادن به مبلمان و زيبا سازي چهره شهر، بهبود پروفايل ولتاژ، جلوگيري از هدر رفت برق و كاهش خطرات برق گرفتگي و كاهش درجه حريم برشمرد.
وي بيان كرد: سال گذشته هم 25 كيلومتر شبكه برق فشار ضعيف شهري و روستايي اين شهرستان با اعتبار 5 ميليارد ريال از شبكه سيم لخت به كابل خودنگهدار تبديل شد.
معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري سقز نيز با تقدير از دست اندركاران صنعت برق در شهرستان سقز، تلاش سيم بانان و پيمانكاران حوزه برق را ستود و افزود: سيم بانان، فداكارترين عنصر انساني صنعت برق هستند.
علي محمديان، تصريح كرد: خدمات سيم بانان قابل تقدير و اين اقدامات ارزشمند بر مردم پوشيده نيست. وي همچنين اقدامات شركت توزيع برق شهرستان سقز را در سالهاي اخير ستود.

 

بازدید [ 50 ]