اخبار

4 هزار هکتار اراضی زراعی شهرستان سقز به زمین های بهرەبرداران اضافه شد

مدیر جهاد کشاورزی سقز گفت: با اجرای برنامه رفع تداخلات ارضی در 13 روستا با سطحی بیش از 15 هزار و 500 هکتار 4 هزار هکتار اراضی زراعی شهرستان سقز به زمین های بهرەبرداران اضافه شد.هکتار اراضی زراعی شهرستان سقز به زمین های بهرەبرداران اضافه شد
4 هزار هکتار اراضی زراعی شهرستان سقز به زمین های بهرەبرداران اضافه شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، محمد نافع علایی نیا در تشریح اقدامات این دستگاه اجرایی در سال 97 اعلام کرد:12میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی شهرستان سقز توسط جهاد کشاورزی برای تعداد 71 طرح جذب شده است.
محمد نافع علائی نیا ادامه داد: معرفی و پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به مبلغ بیش از  12 میلیارد تومان برای 160 طرح،  پرداخت 3 میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی آب و خاک به 26 پروژه، پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به تعداد 54 مورد و 540 میلیون تومان اعتبار از جمله این اقدامات بوده است.
وی بیان کرد: پرداخت 5 میلیارد و 800میلیون تومان اعتبار بلاعوض به مجریان برای اجرای آبیاری تحت فشار در سطح 540 هکتار، اجرای کانال عمومی آبیاری روستاهای آخکند و دالو با هزینه 700 میلیون تومان اعتبار دولتی، لوله گذاری چمشه های عمومی با پرداخت اعتبار بلاعوض و مشارکت کشاورزان ذینفع به تعداد 47 مورد و سطح زیر کشت 666 هکتاراز دیگر اقدامات بوده است.
وی ادامه داد:شهرستان سقز در سال جاری برای اولین بار رتبۀ دوم تولید گندم در سطح استان را به خود اختصاص داد.


بازدید [ 150 ]