اخبار

27 روستای سقز دهه فجر از نعمت گاز بهره مند می شوند

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت: دهه فجر امسال 27 روستای شهرستان سقز از نعمت گاز بهره مند می شوند.
27 روستای سقز دهه فجر از نعمت گاز بهره مند می شوند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، احمد فعله گری در دیدار با فرماندار سقز اظهار کرد:تاکنون 156 روستای شهرستان سقز گازرسانی شده است.
علی اکبر ورمقانی فرماندار سقز هم خواستار تسریع درگازرسانی به روستاهای شهرستان سقز به ویژه بخش سرشیو و روستاهای حوزه دهستان خورخوره بخش امام شد.
رئیس شرکت گازرسانی سقز هم گفت:سال آینده گازرسانی به 40 روستای شهرستان در دستور کار است.
کمال رضایی افزود:بهمن ماه امسال نیز 12 واحد صنعتی از نعمت گاز بهره مند می شوند.
وی یادآور شد: شهرستان سقز دارای 65 هزار و 500 مشترک گاز است.


بازدید [ 602 ]