اخبار

28 طرح آبرسانی در روستاهای سقز در دست اجراست

مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی سقز گفت: 28 طرح تامین آب و آبرسانی با اعتبار افزون بر142 میلیارد ریال در روستاهای این شهرستان در دست اجراست.
 28 طرح آبرسانی در روستاهای سقز در دست اجراست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، صدیق محمدزاده اظهار کرد: در صورت تخصیص مناسب این اعتبارات، در حوزه آبرسانی روستایی شاهد تحولی عظیم خواهیم بود و آب  117 روستا تامین می شود.
وی در خصوص تعداد و محل تامین اعتبار این طرح های آبرسانی افزود:11 طرح با هزینه 29 میلیارد و 600 میلیون ریال از محل 2 درصد درآمد نفت و گاز  و 12 پروژه با هزینه 23 میلیارد و 200 میلیون ریال ازمحل ماده 180 (توازن منطقه ای) تامین می شود.
او ادامه داد: تعداد 2 پروژه هم با هزینه یک میلیارد و 400 میلیون ریال ازمحل بند (ج) تبصره 9 بودجه، 2 پروژه با هزینه 64 میلیارد و 708 میلیون ریال شامل مجتمع های کوچه طلا و باغلوجه با تعداد 20 روستا از محل ردیف ملی و صندوق توسعه ملی تامین اعتبار خواهد شد.
محمد زاده اظهار کرد:تعداد 1پروژه نیز با هزینه  20 میلیارد ریال شامل آبرسانی به 12روستای بخش امام از مجتمع آبرسانی اوباتو و سد سیاه زاخ دیواندره از محل صندوق توسعه ملی و مطالعه مکان سنجی تامین آب آشامیدنی 60 روستای پایین دست سد شهید صالحیان (چراغ ویس) با اعتبار سه میلیارد و 400 میلیون ریال از محل 2درصد نفت و گاز در بخش مرکزی تامین اعتبار می شود.
او عنوان کرد:تاکنون از محل 2 درصد درآمد نفت و گاز  13 درصد اعتبارات و از محل توازن منطقه ای 29 درصد اعتبارات تخصیص یافته است.
وی عنوان کرد: مجهز کردن مخازن آب 164 روستای سقز به سیستم کُلرزنی قطره‌ای از دیگر اقدامات این اداره  در سال جاری است.
مدیر اداره امور آب و فاضلاب روستایی سقز یادآور شد: از 272 روستای دارای سکنه شهرستان سقز 164 روستا تحت پوشش این اداره است.


بازدید [ 562 ]