اخبار

جشنوارۀ انتخاب قوچ برتر نژاد کُردی در سقز برگزار می شود

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی سقز گفت: برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی دامپروری، دوم آذر جشنوارۀ انتخاب بهترین قوچ نژاد کردی، در دو ردۀ سنی در این شهرستان برگزار می شود.
 جشنوارۀ انتخاب قوچ برتر نژاد کُردی در سقز برگزار می شود

محمد نافع علایی نیا در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری افزود: در این جشنواره بر خصوصیات مثبت گوسفند نژاد کُردی که از نژادهای معروف کشور و دارای ۲ تیپ دشت و کوهستان است، تأکید خواهد شد.
وی اضافه کرد: تشریح مزایای نگهداری و پرورش این نژاد برای جلوگیری از نفوذ سایر نژادهایی که شرایط لازم را با وضع منطقه ندارند از برنامه های این جشنواره خواهد بود.
وی ادامه داد:نوفذ سایر نژادهای قوچ در منطقه،  در دراز مدت می تواند موجبات آفت دامپروری را فراهم کند.


بازدید [ 715 ]