اخبار

۱۷۸ دهیار شهرستان سقز در آزمون مکاتبه ای شرکت کردند

آزمون مکاتبه ای دهیاران همزمان با سراسر استان کردستان با حضور 178دهیار شهرستان سقز در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
۱۷۸ دهیار شهرستان سقز در آزمون مکاتبه ای شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، کامیل کریمیان فرماندار سقز ضمن بازدید از روند برگزاری آزمون در حاشیه برگزاری آن گفت: نقش و تناسب آموزش و توانمند سازی دهیاران در توسعه مدیریت نوین روستایی موثر است.
در زمان بازدید که معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و رئیس جهاد دانشگاهی هم حضور داشتند، کریمیان افزود: آموزش نوعی سرمایه گذاری و سبب ایجاد و نگهداری سرمایه های انسانی می شود.
این آزمون با هدف سنجش سطح آگاهی و دانش دهیاران در زمینه آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی شوراها و دهیاریها، قوانین و مقررات مالی و معاملاتی دهیاریها، قوانین و مقررات ملی ساختمان و ساخت و ساز در روستاها، مدیریت بحران در نواحی روستایی و مدیریت پسماند روستایی با همکاری فرمانداری، بخشداریها و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری وجهاد دانشگاهی برگزار شد.
در کردستان ۱۱۸۶ دهیار تصدی ۱۲۱۱ دهیاری در استان را برعهده دارند.

 

بازدید [ 106 ]