اخبار

کاهش مرگ و میر و و لادت در سقز

مدیر اداره ثبت احوال گفت:از اول سال تا پایان آذرماه 3003 کودک در شهرستان سقز متولد شده اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش 6 درصدی را نشان می دهد.
کاهش مرگ و میر و و لادت در سقز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، جمال علیزاده در جلسه ثبت وقایع حیاتی اظهار کرد:نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در 9 ماه سال جاری 100 واقعه ولادت دختر و 107 واقعه ولادت پسر است.
علیزاده بیان کرد:در این مدت همچنین 776 نفر فوت کرده اند که در مقایسه مدت مشابه سال گذشته این میزان 816نفر بوده است و نشان دهنده کاهش 4 درصدی مرگ و میر در شهرستان سقز است.

وی یادآور شد: در شهرستان سقز، ولادت و وفات ثبت شده در مهلت قانونیدر 9 ماهه سال 97  به ترتیب، 99 و 7 دهم درصد و 99 و 5 دهم درصد است.

بازدید [ 256 ]