اخبار

کارخانه سیگارت سقز با اشتغال زایی اولیه 200 نفر در آستانه بهره برداری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت:کارخانه سیگارت سقز با اشتغال زایی اولیه 200 نفر به زودی افتتاح می شود.
کارخانه سیگارت سقز با اشتغال زایی اولیه 200 نفر در آستانه بهره برداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، محمد دره وزمی در بازدید علی اکبر ورمقانی فرماندار سقز از این طرح صنعتی افزود: با شروع فاز اول این کارخانه، برای  200 نفر و با ایجاد فاز سوم برای 500 نفر شغل ایجاد خواهد شد.
وی اضافه کرد:کارخانه سیگارت سقز با سرمایه گذاری بیش از 50 میلیون یورو توسط سرمایه گذار اهل ترکیه در حال اتمام است.
شیرزادی پور، نماینده شرکت شرکهای صنعتی سقز هم در بازدید فرماندار سقز از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی گفت: این طرح بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون ۲۰ میلیارد ریال برای آماده سازی آن، هزینه شده است.


بازدید [ 2111 ]