اخبار

چرا باید کتاب بخوانیم

یادداشت: نشمیل صادقی* تقریبا بسیاری از متونی که در مورد کتابخوانی نوشته شده است با جملاتی مانند "یکی از شاخص های توسعه یافتگی یک جامعه میزان سرانه مطالعه در آن جامعه است و یا بهبود وضعیت فرهنگی هر جامعه در گرو کتابخوانی است . " شروع می شود
چرا باید کتاب بخوانیم

یا حداقل در جایی  از متن  نویسنده به آن اشاره کرده است. به نظر می رسد آنقدر این جملات تکرار شده که دیگر نسبت به آن بی تفاوت شده ایم.
این بی تفاوتی را آمار ها نشان می دهد . هرچند آمار مشخصی در مورد سرانه مطالعه در ایران وجود ندارد. اما کسادی بازار ناشران و رسیدن تیراژ کتاب به 500 -600 نسخه (این درحالی است که 94 درصد از جمعیت 80 میلیونی ایران باسوادند) گویای وضع موجود است. واقعیت این است که کتاب با گذشت زمان حتی با تغییر شکل و قالب آن همچنان جایگاه خود را به عنوان رسانه ای قابل اعتماد حفظ کرده است.
 حال آنچه که در مورد نیاز به مطالعه کتاب گفته شده  بی تاثیر می نماید. به نیاز به کتابخوانی از منظر دیگری نگاه کنیم. چرا ضروریست که کتاب بخوانیم.
شاید نخستین ضرورت مطالعه لذت توصیف ناپذیری باشد که مطالعه یک کتاب خوب برای شما به ارمغان می آورد که فقط با تجربه خواندن می توانید آن را درک کنید.
باید کتاب بخوانیم  چون کارکرد ذهن را بهبود می بخشد. ذهن مانند یک عضله به ورزش نیاز دارد. مطالعه ورزش ذهن است. خواندن مهارت های زبانی کودکان را افزایش می دهد. مطالعه ایجاد ارتباط موثر را به کودکان و بزرگسالان می آموزد
کتابخوانی به شما در کشف دنیایی جدید کمک می کند. کتاب ها یکی از ابزارهای خوب یادگیری هستند . شخصی که مطالعه می کند خود را در هر زمینه مورد علاقعه زندگی اش آموزش می دهد. ما در عصری زندگی می کنیم که در سیلاب اطلاعات غوطه وریم و تنها راه بهره گیری از این اطلاعات مطالعه است.
و در نهایت چرا مطالعه ضروریست زیرا کلمات گفته شده و نوشته شده قطعات تشکیل دهنده زندگی هستد، شما در حال حاضر نتیجه کلماتی هستید که شنیده اید ، خوانده اید و درباره خودتان اعتقاد دارید . آنچه در آینده بدست می آورید بستگی به کلملتی است که در حال حاضر در مورد خوتان باور دارید . مردم ، روابط و حتی ملت ها از واژه ها ساخته شده اند در مورد آن فکر کنید. شاید قانع شدید امروز کتابخوانی را شروع کنید.
*کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی /کتابدار کتابخانه عمومی شهید ملامحمد امینی سقز


بازدید [ 655 ]