اخبار

دبیرستاد انتخابات شهرستان سقز:

وظیفه اصلی در این بُرهه، دعوت به مشارکت است

دبیرستاد انتخابات و معاون سیاسی فرماندار شهرستان سقز در نشست با مدیران گروه ها و کانالهای اطلاع رسانی داوطلبان مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه اصلی در این بُرهه دعوت به مشارکت است و بایستی فضای مجازی، عرصه دعوت به انتخابات باشد نه تخریب.
وظیفه اصلی در این بُرهه، دعوت به مشارکت است

اسماعیل رستم پور افزود: قانونمداری، برنامه محوری و تشریح برنامه های داوطلبان ، امانتداری در انتقال اخبار، پرهیز از تخریب، رعایت اخلاق و تبلیغات بر اساس قانون و انتقاد در چارچوب بایستی به جد مد نظر باشد.
محمد وارعی، نماینده هیات نظارت شهرستان سقز هم با بیان اینکه مهمترین مسئله کشور، انتخابات است عنوان کرد: انتخابات، آبروی نظام است و بایستی هیات های چندگانه، داوطلبان و هواداران در راستای برگزاری انتخابات سالم قانون را فصل الخطاب قرار دهند.
مدیران گروه ها و کانالهای اطلاع رسانی داوطلبان هم بر ضرورت رعایت  اخلاق تبلیغات انتخابات و دوری کردن از تخریب یکدیگر تصریح کردند.

 

بازدید [ 59 ]