اخبار بخشداری ها

هیات های اندیشه ورز روستایی در سقز تشکیل شد

برای اولین بار در شهرستان سقز، هیاتهای اندیشه ورز روستایی تشکیل شد
هیات های اندیشه ورز روستایی در سقز تشکیل شد

بخشدار امام گفت:در راستای بهبود عملکرد و حل مشکلات روستاها این هیات ها در سرخ موسی، چاپان سفلی، ماهیدر علیا، مولان آباد، خورخوره، جنیان، سنته، ایلو و حانه میران تشکیل شد.
احمد مهرپرور اظهار کرد: اعضای هیات ها متشکل از تحصیل کرده ها و معتمدان و ریش سفیدان و اهل فن و از  بین اهالی روستا انتخاب شده اند و احکامشان توسط دهیاران ابلاغ شد.
وی بیان کرد:این اقدام در راستای ارایه راهکارهای فکری، مشورتی و اجرایی و جذب مشارکت بیشتر روستائیان برای تسریع در رفع مشکلات در حوزه های مختلف توسعه روستایی است.
شهرستان سقز دارای ۲۷۴ روستاست که تعداد ۷۴ روستای آن در بخش امام است.


بازدید [ 316 ]