اخبار

نقش کتاب و کتابخانه در توسعه پایدار

سامان عرفانی/کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، بخشدار مرکزی سقز اشاره: توسعه پایدار مفهومی است که در سال های اخیر به عنوان یک مساله جهانی و الگویی مناسب برای توسعه به آن نگریسته شده است. یکی از نهادهایی که به نظر می رسد نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد توسعه پایدار داشته باشد، کتاب و کتابخانه ها است.
نقش کتاب و کتابخانه در توسعه پایدار

تعریف توسعه پایدار
بر اساس تعریف، توسعه پایدار ، فرایندی است که اساس بهبود وضعیت و از بین برنده کاستی های اجتماعی- فرهنگی جوامع است و نیروی محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام کشورها می باشد.
جامعه ایران از قابلیت های کافی برای حرکت به سوی توسعه پایدار برخوردار است. در طراحی ایران آینده باید از تمامی امکانات ملی سود جست.
امروزه بسیاری از کشورها به واسطه درک اهمیت ارزش کتاب و کتابخانه و تاثیرگذاری آن بر جامعه، برای این امر سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای انجام داده اند.
 کتاب و کتابخانه و نقش آن در توسعه
در عصر حاضر کتابخانه سهم بسزایی در توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه داشته و نقش مهمی در حفظ و پیشرفت فرهنگ، آموزش رسمی و خود آموزی و غنی کردن اوقات فراغت ایفا کرده است. در سال های اخیر کتابخانه ها مواد خواندنی برای استفاده معلولان تدارک دیده اند و به اعضای محروم و روستاییان کشور یاری کرده اند تا جایگاه شایسته ای در جامعه بدست آورند.
کتابخانه با مبادله دانش سرو کار دارد و با تدارک اطلاعات آماده و بسته بندی شده از طریق ابزاری مشتری پسند به انتقال و مبادله دانش یاری رسانده است. کتابخانه در جامعه ای که دانش و وسایل ارتباطی آن در حال پیچیده شدن است باید نقش وسیعتری ایفا کند. نقش دیگر کتابخانه ارائه خدمات اطلاع رسانی است. کتابخانه های امروزی با بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته قادر هستند وظیفه اطلاع رسانی و اشاعه اطلاعات را به بهترین و سریعترین نحو انجام دهند.
بنابراین در سیاست گذاری و برنامه ریزی ملی ارتباط، توسعه و عمران، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی را چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی باید مد نظر داشت.
کتاب و کتابخانه و نقش آن در توسعه فرهنگی
مهم ترین نهادی که در هر کشور موظف است به نیازهای فرهنگی و اطلاعاتی همۀ اقشار جامعه پاسخ دهد، کتابخانه است. حضور کتابخانه در جامعه یک مرجع فرهنگی برای انسان ها تلقی می شود.
نقش کتابخانه ها را به عنوان یک نهاد فرهنگی در توسعه این بخش نمی توان نادیده گرفت. کتابخانه دروازه ای است به سوی دانش که شرایط اساسی را برای یادگیری مداوم، تصمیم گیری مستقل، و توسعه فرهنگی افراد و گروه های اجتماعی فراهم می آورد. علاوه بر این ها منابع موجود در کتابخانه باید انعکاس دهندۀ گونه های مختلف فرهنگ های ارائه شده در جامعه باشد و باید مواد خواندنی را به همان زبان هایی ارائه کند که در جوامع محلی به آنها تکلم می شود. از دیگرمقوله های مرتبط با فرهنگ هر جامعه آثار مکتوب به جا مانده از ادبیات و به عبارت دیگر فرهنگ مکتوب آن کشور است.
کتابخانه های روستایی
کتابخانه های  روستایی می توانند با ارائه خدمات ویژه به همه گروه ها آنها را به طور دائم و مستمر از نظر خواندن و توسعه مهارت های مورد نیاز یاری کنند. پس باید با همکاری کارشناسان موسسات آموزشی و کتابخانه های عمومی، روستایی ، مواد و منابع مورد نیاز تهیه و به نحو مطلوبی در اختیار علاقه مندان گذاشته شود.
 تهیه منابع مورد نیاز برای این قشر از جامعه به دقت فراوانی نیاز دارد. زیرا باید مطالب مفید و جذاب طراحی شود و در بعضی از موارد برای روستاییان کاربرد حرفه ای و شغلی نیز داشته باشد.
مثلاً کشاورزان می توانند از مطالب ساده ای که برای کشت انواع محصولات مفید است استفاده کنند.


بازدید [ 638 ]