اخبار

نتایج رسمی انتخابات در حوزه انتخابیه سقز و بانه اعلام شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، آگهی نتیجه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سقز و بانه منتشر شد.
نتایج رسمی انتخابات در حوزه انتخابیه سقز و بانه اعلام شد

بر این اساس، بهزاد رحیمی با 34 هزار و 439 رای به عنوان منتخب این دوره از مجلس معرفی شد.
همچنین بعد از وی به ترتیب محسن بیگلری 16 هزار و 727 رای، عبداله چمن گلی 6288 رای، جلال برومند 5677 رای، مهرزاد ابراهیم زاده 4972 رای، عبداله کریمی 4169 رای، چنور رحیم زاده 3641 رای، هدایت فتاحی 3260 رای، کیوان شافعی 3192 رای و اسعد ولدبیگی 1148 رای کسب کردند.
در این دوره از انتخابات 10 نامزد به رقابت سیاسی پرداختند.
در ضمن در فرم شماره 78 که کامیل کرمیان، فرماندار شهرستان سقز و رئیس حوزه انتخابیه سقز و بانه آنرا امضا کرده، آمده است: در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آیین نامه جرایی آن، به اطلاع تمام اهالی حوزه انتخابیه سقز وبانه می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز جمعه در حوزه انتخابیه سقز وبانه برگزار شد جمع آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه 89201 رای بود که اشخاص زیر به ترتیب
1- آقای بهزاد رحیمی نام پدر سیف اله دارای 34439 رای
2- آقای محسن بیگلری نام پدر محمد دارای 16727 رای
3- آقای عبداله چمن گلی نام پدر غفور دارای 6288 رای
4- آقای جلال برومند نام پدر علی دارای 5677 رای
5- آقای مهرزاد ابراهیم زاده نام پدر توفیق دارای 4972 رای
6- آقای عبداله کریمی نام پدر کریم دارای 4169 رای
7- خانم چنور رحیم زاده نام پدر مجید دارای 3641 رای
8- آقای هدایت فتاحی نام پدر توفیق دارای 3260 رای
9- آقای کیوان شافعای نام پدر محمدحسین دارای 3192 رای
10- آقای اسعد ولد بیگی نام پدر رشید دارای 1148 رای می باشد.
اینک در اجرای ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات های اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان سقز برای قبول شکایات آماده می باشد.
در ضمن به استناد تبصره های 1، 2 و 3 ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک، کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

بازدید [ 244 ]