اخبار

مهمترین آسیب های نظام اداری منجر به فساد تشریح شد

سرحسابرس دیوان محاسبات استان کردستان گفت:عدم پایبندی به ارزش های اسلامی و وجدان و اخلاق حرفه ای، ضعف در سیستم کنترل های داخلی و عدم آگاهی به قوانین و مقررات از مهمترین آسیب های نظام اداری است که منجر به فساد می شود.
مهمترین آسیب های نظام اداری منجر به فساد تشریح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، صادق تاشان در هفتمین جلسه شورای اداری سقزکه با محوریت پیشگیری از فساد اداری برگزار شد، عنوان کرد:عدم استقرار نظام های اطلاعاتی جامع و شفاف، عدم وجود روحیه پاسخگویی و پشت گرمی مدیران به حامیان سیاسی و زیرساخت های ضعیف فناوری اطلاعات از دیگر آسیب های نظام اداری است .
تاشان ادامه داد: قائم به شخص بودن تصمیمات سازمانی، عدم تناسب دریافتی برخی از کارکنان با هزینه های زندگی، بی انگیزگی، کارکنان و بی تفاوتی سازمانی، فقدان باور لازم به نظام های مدیریتی نوین و حرفه ای، بی تفاوتی و کم توجهی مدیران در قبال کیفیت پایین خدمات رسانی، قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ، عدم تطابق آموزش های اداری با مهارت های مورد نیاز ادارات و تمرکز گرایی شدید و فزاینده از دیگر آسیب های نظام اداری است که منجر به فساد می شود.

 

وی اظهار کرد: عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنسیق قوانین و مقررات ادارای، کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات، قانون گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع، ارتقای سلامت و رشد ارزش های اخلاقی از سیاست های کلی تحول در نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است که در برنامه ششم تحول سلامت اداری گنجانده شده است.

تاشان، تقویت قانون گرایی و پاسخ گویی یکسان، جلوگیری از ضرور و زیان به بیت المال، برخورد با افراد خاطی و فاسد را از اهداف برنامه سلامت اداری برشمرد و عنوان کرد: شفاف سازی فرایندها با اتکا به استقرار دولت الکترونیک و مشارکت مردم در تصمیم گیری و پاسخگویی صریح و روشن به مردم، نقش مهمی در سلامت  اداری دارد.

 

بازدید [ 671 ]