اخبار

مهارت آموزی ، حلقه مفقوده اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی

یادداشت:کاوه احمد زاده* آموزش های فنی و حرفه ای از ارکان مهم و اساسی برای ورود به بازار کار و دستیابی به شغل های پایدار و باثبات محسوب می شود تا افراد بتوانند به عنوان نیروهای خلاق و کارآمد در توسعه و پیشرفت کشور نقشی اثرگذار بر عهده گیرند.
مهارت آموزی ، حلقه مفقوده اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی

مهارت و فناوری یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصاد پایدار در کشورها بوده و مهارت آموزی نقش مهمی را در افزایش اشتغال مولد ، بهبود فضای کسب و کار ، استفاده بهینه از فرصت ها و افزایش کارایی اقتصاد مقاومتی در درون جامعه بر عهده دارد.
 آموزش های مهارتی زمینه ساز ایجاد اشتغال مولد بوده و از پدید آمدن شغل های کاذب و ناپایدار که توسعه همه جانبه کشور را هدف قرار می‌دهد و سبب آسیب‌های مختلف اجتماعی می شود، جلوگیری به عمل می آورد.
در عصر حاضر شرايط و چگونگي عملكرد بازار كار و ظهور اقتصاد دانش محور، توجه به  منابع انساني توانمندو  داراي مهارت هاي فني و حرفه اي را ضروري ساخته است .
توسعۀ منابع انسانی ، شرط لازم نیل به اقتصاد مبتنی بر دانائی است و این توسعه بدون برقراری ارتباط صحیح میان بازار کار و نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی میسر نیست.
از طرفی يكي از مشكلات ساختاري بازار كارکشور ، عدم انطباق نسبي ميان آموزشهاي رسمي ارائه شده به نيروي انساني با نيازها و انتظارات بنگاههاي اقتصادي است بررسیها نشان می دهد بیش از نیمی از متقاضیان کسب مهارت را دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به خود اختصاص می دهند و این در حالی است که حدود 80 درصد دروس دانشگاهی مرتبط با نیازهای بازار کار کشور نیست.
این مشکل به دليل تئوري محور بودن نظام آموزشي و كم توجهي به مهارت آموزي دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ، آثار و تبعاتي را به دنبال داشته كه عمدتاً بصورت دشواری جذب نيروي انساني ، به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي در بازار كار نمود يافته است و اين امر موجب ایجاد شرایطی برای کارجویان گردیده كه حتي در صورت جذب در بازار كار و راهيابي به فرايند توليد يا ارائه خدمت ، به علت مهارت و تخصص كم ، امكان استفاده از همه ظرفيتهاي انساني خود را را نداشته باشند.
بنابراين بهره وري نيروي كار چندان رشد ننموده و متعاقباً سبب شده كه رشد اقتصادي و ظرفيت اشتغالزايي كنوني جامعه تناسب و تعادل چنداني با نرخ رشد فزاينده دانش آموختگان دانشگاهي نداشته باشد . با این رویکرد یکی از وجوه و منظرهای کلیدی دانشگاههای مدرن نسل سوم (کارآفرین) ، توسعۀ مهارت های شغلی، حرفه ای و شایستگی ها و توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی همسو با فرایند توسعۀ ملی و حل مسائل جامعه به روش علمی است.
در همین راستا و با توجه به اهميت موضوع اشتغال و بازار كار به عنوان يكي از موضوعات خاص كلان فرابخشي (ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه) و ضرورت توانمندسازی و ارتقاء بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه ، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ، به ویژه افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش ، مهارت ، خلاقیت ، کارآفرینی و تجربه (سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) و  اهمیت تلفیق آموزش با تربیت ، پژوهش و مهارت و دستیابی به سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار داخلی (نقشه جامع علمی کشور) ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان و مرکز آموزش فنی و حرفه ای سقز ، اقدام به اجرای طرح ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان و فارغ التحصیلان با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص از طریق ایجاد مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان (SCD) با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی سقز نموده است .
 مراکز ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان (SCD) در دانشگاه‌ها ، پژوهشگاه‌ها ، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ، ساختاری نوین و ارتقاء یافته برای مراکز جوار دانشگاهی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای است . در این مراکز براساس طرح توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ، با فراهم آوردن تمهیدات لازم و برنامه‌ریزی به اجرای دوره ‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و نیز تقاضا و نیاز دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پرداخته و بستر ورود آنان را به بازار کار و یا ایجاد کسب و کار مهیا می‌کند .
* رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید صالحیان سقز


بازدید [ 627 ]