معرفی فرماندار ویژه شهرستان سقز

   نام و نام خانوادگی: کامیل کریمیان

مدرك تحصیلی: کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران
سمت:معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز
محل تولد: دیواندره
تاریخ تولد: 1355

 سوابق كاری:
 معاون سیاسی و انتظامی فرماندار ویژه شهرستان سقز از خرداد 95 تا اردیبهشت 97

مشاور و مدیر اطلاع رسانی حوزه مشاوران رئیس جمهور

مسئولیت فرهنگی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام 

خبرنگار سیاسی حوزه دولت 

مدیریت پایگاه اطلاع رسانی دولت(پاد) 

مسئول سامانه اطلاع رسانی دولت 

سرپرست  فرمانداری سقز از 31 اردیبهشت ماه 97 تا 22 مهرماه 97

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز از تاریخ 23 مهرماه 97(تاریخ انتصاب)

بازدید [ 7265 ]