اخبار

معاون فرماندار سقز:یافته های پژوهشی، اشاعه یابد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سقز گفت:یافته های پژوهشی، اشاعه یابد.
معاون فرماندار سقز:یافته های پژوهشی، اشاعه یابد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، اسماعیل رستم پور در همایش ملی رویکرد های نوین در فیزیولوژی ورزشی اظهار کرد:برگزاری همایش علمی فیزیولوژی ورزشی، نشان دهنده ظرفیت ورزش شهرستان است.
رستم پور بیان کرد:شهرستان سقز دارای 14 هزار ورزشکار بیمه شده و بیش از 300 مدال آور در میدان های جهانی، ملی، منطقه ای و استانی است.
وی با عنوان اینکه، پژوهش گام آغازین تولید علم است، اظهار کرد:برگزاری همایش های علمی فرصتی جهت تبادل یافته های پژوهش است.
رستم پور با اظهار اینکه، ورزش، سن نمی شناسد گفت: بدن انسان برای اینکه بتواند نقش خود را به‌طور مؤثر در زندگی ایفا کند باید از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار باشد.
رستم پور در ادامه بر ادامه برگزاری همایش های علمی در حوزه ورزش تاکید کرد.
دکتر کیوان شافعی، رئیس دانشگاه آزاد اسلام سقز هم گفت:فیزیولوژی ورزشی علمی است عام المنفعه و در همه ابعاد دارای اهمیت است.
دکتر سامان پاشایی، دبیر علمی همایش هم عنوان کرد: ۹۴ مقاله برای این برنامه علمی به دبیرخانه ارسال شده است.
فیزیولوژی ورزش به این مقوله می‌پردازد که با انجام تمرینات ورزشی چه اتفاقی در بدن افتاده و استرس ناشی از ورزش چه تغییری در کارکرد اعضا و دستگاه‌های مختلف بدن ایجاد می‌کند.


بازدید [ 220 ]