اخبار

معاون سیاسی فرماندار سقز و سرپرست بخشداری زیویه معرفی شدند

با حضور فرماندار، معاونان وهمکاران ، اسماعیل رستم پور و لطیفه نوروزی به ترتیب به عنوان معاون سیاسی فرماندار و سرپرست بخشداری زیویه معرفی شدند .
معاون سیاسی فرماندار سقز و سرپرست بخشداری زیویه معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز کامیل کریمیان فرماندار سقز در این نشست گفت: تغییرات برای تحرک و نفس تازه در مجموعه اداری لازم است.
وی اضافه کرد:ارتقای کارمندان فرمانداری، توجه به توانایی های کارکنان و افزایش سهم بانوان در مدیریت از برنامه های اصلی ام است.
کریمیان با اشاره به الزام های جامعه مدنی به رستم پور معاون سیاسی توصیه کرد که در راستای افزایش سازمان های مردم نهاد و توجه به جایگاه آنها و توجه به تمامی گروه های سیاسی تلاش کند.
در این مراسم از خدمات محمدرستگار زاهدی ، بخشدار قبلی زیویه تقدیر و تشکر شد.

 

بازدید [ 329 ]