اخبار

مطالبه گری جوانان سقزی در روز جوان

همزمان با روز جوان، جمعی از جوانان منتخب سازمانهای مردم نهاد شهرستان سقز دغدغه های خود را با فرماندار در میان گذاشتند.
مطالبه گری جوانان سقزی در روز جوان

در این نشست، آنان بر استفاده از توانمندی جوانان در پست های مدیرتی، بهره گیری از ایده های جوانان در راستای توسعه شهرستان، از سرگیری فعالیت پارک علم وفناوری سقز، احداث خانه جوان، پاسخگویی مسئولان به سازمان های مردم نهاد و  تسهیل گیری در پرداخت وام ازدواج تاکید کردند.

حوزه روستا از مهمترین دغدغه جوانان سقز
از مهمترین دغدغه جوانان در این نشست، توجه به اشتغال زایی جوانان در روستاها،  نیاز سنجی امکانات روستاها و رونق اشتغال و تولید بود.

 

مطالبه گری از شورا و شهردای از دغدغه های بیشتر جوانان سقزی بود
در این نشست که شهردار، اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران حضور داشتند، جوانان خواستار اقدامات عملی شورا و شهرداری برای رونق و توسعه شهر شدند.
از دیگر دغدغه های جوانان، توجه به اوقفت فراغت سالم برای جوانان، ضرورت پاسخگویی مسئولان، استفاده از نیروهای توانمند و دارای ایده برای مسئولیت اجرایی ادارات و افزایش سازمانهای مردم نهاد و تعامل مسئولان از آنها بود.
جوانان همچنین برتسهیلگری در بحث اشتغال زایی در حوزه راه اندازی شغل، حضور مسئولان در روستاها، انتخاب جمعی از جوانان به عنوان مشاور مشاور فرماندار و ایجاد تریبون های گفتمان محور برای مطرح کردن مطالبات جوانان تاکید کردند.

جوانان سرمایه های گرانسنگ هستند
فرماندار سقز در این نشست گفت: جوانان سرمایه های گرانسنگ اجتماع هستند.
کامیل کریمیان فرماندار سقز در جمع جوانان منتخب سازمانهای مردم نهاد با ارج نهادن به مطالبه گری جوانان بر ضرورت نقد سازنده توسط آنان تاکید کرد.
کریمیان، جوانان را سرمایه های اجتماعی توصیف و اعلام کرد:  وجود شما و نشست با شما افتخار می کنم.
وی تصریح کرد: حفظ سرمایه های اجتماعی و تلاش برای توانمند سازی و بهره گیری از آنان ضروری است.
وی بیان کرد: هدف جوانان، سازمان های مردم نهاد و توسعه پایدار شهرستان است
کریمیان عنوان کرد: بایستی ستاد ساماندهی جوانان در راستای تسهیل گری امور جوانان گام های ارزشمند و عملیاتی تر بردارد.


بازدید [ 131 ]