اخبار

مشاور فرماندار سقز:دستگاه های اجرایی اراده ای برای مناسب سازی شهری ندارند

مشاور فرماندار سقز در امور افراد دارای معلولیت گفت: دستگاه های اجرایی، اراده ای برای مناسب سازی شهری ندارند؛ گام اول تعیین نقطه شروع است.
مشاور فرماندار سقز:دستگاه های اجرایی اراده ای برای مناسب سازی شهری ندارند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، ناصر سرگران در جلسه کمیته مناسب سازی به واکاوی عدم اجرای مصوبات کمیته مناسب سازی شهرستان سقز پرداخت و گفت: گرچه مصوبات زیادی تصویب شده است اما ادارات، پاسخگوی پیگیری های اداره بهزیستی نیستند.
سرگران، عدم دغدغه به مقوله معلولیت و عدم اراده به پیشبرد مناسب سازی، مسئول صرف دانستن بهزیستی به عنوان نهاد متولی افراد دارای معلولیت و عدم نگاه کارشناسی که منجر به هدر رفت هزینه ها شده است را سه عامل مهم در عدم پیشبرد مصوبات کمیته مناسب سازی دانست.
 وی اضافه کرد: برگزاری جلسه های کمیته مناسب سازی در فرمانداری، نشان دهنده اهمیت و ضرورت بحث مناسب سازی است و باید دستگاه های اجرایی نیز با جدیت به مسئولیت خود عمل کنند.
سرگران ضمن انتقاد از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری برای عدم حضور در جلسه، عنوان کرد: نمی توان بدون حضور این نهاد ها پاره ای از پیشنهادهای عملی در حوزه مناسب سازی شهری را مطرح کرد،  این در حالی است که از سال 97 دستورالعمل های لازم به شهرداری ها جهت مناسب سازی هر فصل 250 متر از فضای شهری ابلاغ شده است، اما خبری از اجرای دستورالعمل های مربوطه نیست. 
وی عنوان کرد: به رغم الزام شهرداری ها در ماده 4 قانون حمایت از حقوق معلولان برای صدور پروانه احداث و باز سازی و پایانکار و رعایت ضوابط و استاندارد های  مناسب سازی، اما شاهد نقض ماده یاد شده هستیم.
وی ادامه داد: تبصره 4 ماده 5 قانون حمایت از حقوق معلولان هم با متخلفان اتمام حجت کرده و موضوع تخلف از مقررات مناسب سازی را جرم انگاری کرده است.
سرگران در پایان بیان داشت که ما باید در گام اول، نقطه شروع را مشخص کنیم و با نگاه آماری، گزارشی به روز  از  میزان رعایت استاندارد های  مناسب سازی در دستگاه های اجرایی را  دریافت کنیم تا میزان پیشرفت یا پسرفت روند مناسب سازی در شهرستان سقز را عینی تر مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم. وی عنوان کرد:ضروری است از این پس، پیگیری مصوبات با نامه فرمانداری صورت گیرد.

تاکید معاون فرماندار سقز بر اجرایی شدن مصوبات
لطیفه نوروزی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه سقز هم در این جلسه، با اشاره به وجود جمعیت بیش از 5 هزار نفری معلولان شناسایی شده در این شهرستان به ویژه معلولان جسمی حرکتی و همچنین وجود افراد زیاد مسن و سالمند خواستار عمل به وظایف دستگاه های اجرایی شد.
رئیس اداره بهزیستی سقز هم با اشاره به وجود میلیونی معلولان در ایران و بیش از 5 هزار نفر معلول شناسایی شده در این شهرستان، وضعیت مناسب سازی برای معلولان و سالمندان را نامناسب توصیف کرد.
محمد جویا، با بیان اینکه، در بحث مناسب سازی،  بهزیستی چون دستگاهی ناظر عمل و مصوبات را پیگیری می کند از تمام دستگاه های اجرایی خواست تا به وظایف خود عمل کنند.
دکتر فاروق ساطوری از کارشناسان بهزیستی، محمد ساعدی، مدیر عامل جامعه معلولان و حسین لطیفی نوبهار هم از معلولان سقز در این جلسه به ایراد سخن پرداختند و وضع مناسب سازی را نامناسب توصیف کردند.
تعیین مشاور ناظر مناسب سازی جهت نظارت بر رعایت ضوابط و استاندارد های مناسب سازی از سوی شهرداری و برگزاری کارگاه آموزشی برای مهندسان، ناظران، طراحان و پیمانکاران از موارد دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.

 

بازدید [ 71 ]