اخبار

یادداشت: اسماعیل پاشایی، در وصف استاد محمد پوریان

مردِ قلم

امروز قطعه هنرمندان سقز بسیار به خود بالید؛ فرزند راستینی از اهل هنر را در آغوش گرفت. تن بزرگ مردی از قافله ادب و هنر در قطعه هنرمندان به آغوش خاک سپرده شد و روح بلندش همچنان در پی معرفت.
مردِ قلم

استاد پوریان را از سالهای آغازین 50 می شناختم. این آشنایی به واسطه خوشنویسی بود. در مسابقات آموزشگاهی شهرستان برای رسیدن به استان و از آنجا حضور در رامسر- که آرزوی هر دانش آموزی بود- در آن هنگام شکر خدا رقیب نبودیم و زود رفیق شدیم چون من در نسخ هر ساله اول می شدم و او در نستعلیق.
گرایشم به تاتر بیشترشد و دیگر دنبال خوشنویسی را نگرفتم ولی دوستی ام با "کاکه حمه" همچنان ادامه داشت. علاقه وافرش به خوشنویسی را از استاد مرحوم" صابر" که قرابت نزدیکی به هم داشتند، به ارث برد و قطعا جناب صابر که آن روزگار از اساتید خوشنویسی استان و مدرس خوشنویسی در مدارس سنندج بود  در علاقه ایشان به خوشنویسی تاثیر داشت.
 از سالهای 60 به بعد که من در تهران ساکن بودم رنج سفر آن زمان تهران را که در بسیار مواقع بازی با جان بود را به علت شرایط بد امنیتی کردستان به جان می خرید و هر هفته برای گرفتن سرمشق از استادانش جنابان امیرخانی و فلسفی راهی تهران می شد تا در فاصله ای نیم ساعته واقع در انجمن خوشنویسان در خیابان استاد شهریار مشق هایش را به تصحیح بگذارد و سرمشقی تازه بگیرد تا هفته بعد و او این چنین توانست در آن شرایط سخت کردستان که به خاطر مسایل سیاسی و امنیتی و جنگ، هنر چنان بازاری نداشت به درجه ممتازی نائل آید و در اولین فرصت و در سال 66 انجمن خوشنویسان سقز را تاسیس و به امر آموزش خوشنویسی بپردازد و جان و روح تازه ای در این هنر بدمد تا آنجا که غالب شاگردان او امروز به درجه استادی رسیده اند و بدون شک باید مرحوم استاد محمد پوریان را پدر خوشنویسی سقز نامید هرچند بعدها با ناملایماتی که بر او رفت از خانه خود رانده شد و سالها با حسرت از انجمنی که خود پایه گذار آن بود یاد می کرد.
استاد پوریان به شغل شریف آموزگاری اشتغال داشت و تدریس هنر می کرد و همواره شاگردانش را مفتون اخلاق شیرین و ادب نابش کرده بود. وی حقیقتا معلم اخلاق بود و هنرمندی بی نهایت متین و فهیمده، خوش کلام و خوش برخورد و صبور بود و با فهم و کمالات دوستانش همواره او را چون شمعی در میانه داشتند.
عروج نابهنگامش ضایعه ای است برای هنر کردستان و زمان لازم است تا چون اویی در عرصه هنر و اخلاق پدیدار گردد.
این مصیبت را قبل از همه باید به جامعه هنرمندان کردستان و به به ویژه خوشنویسان و دوستان و شاگردانش تسلیت گفت و آرزو نمود که راهش پر رهرو و قلمش مرکبین باد و تا ابد یاد او جاودان و روحش قرین آرامش.

محمد پوریان امروز چهارشنبه 23 بهمن بر اثر بیماری ریوی و قلبی در بیمارستان امام خمینی سقز درگذشت. پیکر وی در قطعه هنرمندان آرامستان آیچی سقز به خاک سپرده شد.

بازدید [ 123 ]