اخبار

محققان در سقز خواستار ارتقای جایگاه شورا در تصمیم سازی های مدیریت شهر شدند

محققان در سقز خواستار ارتقای جایگاه شورا در تصمیم سازی های مدیریت شهر شدند

 محققان و صاحب نظران در سقز خواستار ارتقای جایگاه شورای شهر در تصمیم سازی های مدیریت شهری، ضرورت مدیریت جامع شهری و هماهنگی نهادها  و مدیریت ساخت و سازها شدند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری، شهردار سقز در سمینار تخصصی "آسیب شناسی مدیریت شهری سقز" در دانشگاه پیام نور گفت: باید جایگاه شورای شهر در تصمیم سازی های شهری ارتقا یابد.
چیا صالحی بابامیری افزود: شهرداری با چالش هایی از جمله؛  آشنایی پایین شهروندان و برخی دست اندرکاران با وظایف و قوانین شهرداری، عدم هماهنگی بین بخشی و درون بخشی و نبود نگاه فرابخشی در مسائل شهری روبروست.
وی اظهار کرد: عدم توجه به سلسله مراتب اداری در پیگیری مسائل، روزمرگی و کم توجهی به برنامه های بلندمدت، ضعف در ساختار اداری و برنامه ریزی شهرها از دیگر چالش های شهرداری است.
او ادامه داد: تشکیل ۲ ناحیه جدید شهرداری یکی از برنامه های مورد نظر برای بهبود خدمات رسانی در سقز است که به علت کمی جمعیت با مخالفت هایی مواجه است اما با توجه به نیازها و الزامات شهری امیدواریم مورد موافقت قرار بگیرد.
دکترای برنامه ریزی شهری هم اظهار کرد: شهروند، مدیریت شهری و کالبد ۳ رکن حیات مدنی هستند و پرورش سرمایه اجتماعی از فاکتورهای مهم مدیریت شهری است.
صابر زارعی با بیان اینکه بحث و تبادل نظر میان صاحبنظران و مدیران شهری در اداره بهتر  شهر موثر است، افزود: تعدد دستگاه های مختلف در حوزه شهری یکی از مشکلات این حوزه است.
وی نبود قانون های مدون و یکسان  در حوزه شهرسازی و معماری، عدم تناسب بین وظایف و اختیارات شورای شهر، سیستم غیرپویای شهرداری ها، کمبود نیروهای متخصص شهرداری ها، نبود پشتوانه اجرایی برای اقدامات اجرایی شهرداری ها و کمبود منابع مالی و درآمدهای پایدار شهرداری ها را از جمله مشکلات حوزه شهری برشمرد.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز هم  بابیان اینکه مدیریت جامع شهری و هماهنگی نهادها امری ضروری است، مشارکت مردم و برنامه ریزی علمی و معطوف به توسعه را از رمزهای پیشرفت شهرها دانست.
بختیار خسروی با تشریح وظایف شهروندی در جامعه، گفت:  برای پیشبرد کارها و حرکت به سوی توسعه شهری باید همکاری و همدلی بین شهروندان و نهادهای خدمتگزار وجود داشته باشد.
وی نقش رسانه های جمعی برای نهادینه نمودن فرهنگ شهروندی و کمک جهت رفع آسیب های اجتماعی را مهم دانست.
مهدی رضایی، دبیر دفتر انجمن جامعه شناسی کُردستان هم، ارائه راهکار و آسیب شناسی تخصصی مسائل شهری را از وظایف دانشگاه ها و انجمن های علمی برشمرد و خواستار مشارکت این نهادها شد.
 عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و قائم مقام دانشگاه علمی-کاربردی سقز هم گفت: مدیریت ساخت و سازها امری ضروری در مسائل شهری برای مقابله با حوادث غیرمترقبه است.
ناصح یوسفی افزود: مهمترین مشکل در امر ساخت و سازها کم توجهی مالکان و سازندگان به مقررات ملی ساختمان و عدم همکاری مناسب با نظام مهندسی و مدیریت شهری، ضعف فرهنگ سازی، استفاده از مصالح غیراستاندارد، استفاده از نیروهای غیرماهر در مراحل ساخت وعدم بومی سازی قوانین ساخت و ساز است.


بازدید [ 689 ]