اخبار

فرماندار سقز، هفته منابع طبیعی و آبخیزداری را تبریک گفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، متن پیام کامیل کریمیان به شرح زیر است: منابع طبیعی، میراث گذشتگان ما نیست بلکه امانت نسل های بعدی در نزد ماست که می بایست به درستی حفظ، حراست و توسعه يابند.
فرماندار سقز، هفته منابع طبیعی و آبخیزداری را تبریک گفت

منابع طبیعی به عنوان بزرگترین سرمایه ملی در صورتی عامل مهم توسعه اقتصادی به شمار می رود که از آن استفاده بهینه و مناسب شود که در این راستا مقوله هایی چون؛ سرمایه گذاری سبز یا سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی و شیوه های رشد و تکامل منابع طبیعی و محیط زیست با توجه به ارزش اقتصادی همگام با توسعه پایدار باید مورد توجه قرار گیرد.
امروز بایستی بیش از گذشته در راستای مشارکت مردم برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و حفظ آن تلاش کرد که در این جهت، نقش سازمان های مردم نهاد بسیار با اهمیت است.
اينجانب هفته منابع طبيعي را به رئیس و کارکنان منابع طبیعی، یگان های حفاظت از منابع طبیعی، انجمن های زیست محیطی و تمام حافظان منابع طبیعی تبریک عرض می کنم و امیدوارم در راستای انجام ماموریت های این وظیفه خطیر موفق و موید باشند.


بازدید [ 235 ]