اخبار

فرماندار سقز: مبارزه با فساد از اولویتهای اصلی دولت است

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: مبارزه با فساد از اولویتهای اصلی دولت است.
فرماندار سقز: مبارزه با فساد از اولویتهای اصلی دولت است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، کامیل کریمیان در کارگروه حقوق شهروندی اظهار کرد: فساد اداری، منکری بزرگ و پیشگیری و مبارزه با فساد اداری، معروفی بزرگ است.
 کریمیان بیان کرد: توجه و تأکید بر فرهنگ سازمانی و تقویت آن به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی جامعه و پرداختن به مسائل سازمان، در پیشگیری و کاهش فساد اداری، نقشی مهم دارد.
در این نشست که روز یکشنبه با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی در دانشگاه پیام نور برگزار شد، مهدی قادری، دکترای جامعه شناسی پیرامون تحلیل جامعه شناختی پدیده فساد اداری به ایراد سخن پرداخت.
وی اظهار کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش ها، تأکید بر رویه‏ های پیش‏گیرانه به جای تنبیه و مجازات متخلفان و دنبال کردن منظم و نظام‏ مند برنامه‏ های مبارزه با فساد اداری جهت پیشگیری و کاهش فساد اداری موثر است.

 

بازدید [ 111 ]