اخبار

فرماندار سقز روز ملی روستا را تبریک گفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، متن پیام تبریک کامیل کریمیان به شرح زیر است:
فرماندار سقز روز ملی روستا را تبریک گفت

 روستا، به عنوان مهد تولید، نماد خود اتکایی و خودکفایی و بستر توسعه پایدار است.
روستاها در پویایی اقتصاد شهرستان، نقشی مهم دارند و امروز بیش از هر زمان دیگر بایستی در راستای تبیین جایگاه روستا در نظام برنامه ریزی و ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای شاخص های توسعه در روستاها تلاش کرد.
توجه به ظرفیت های گردشگری روستایی، توجه به نقش صنایع کوچک، تکمیل زنجیره های تولید، تنوع بخشیدن به اشتغال غیرکشاورزی در کنار شغلهای دامداری، دامپروری و سایر شغلهای مرتبط با آبادی، بازسازی ظرفیتهای تولید، توسعه تعاونی ها زراعی و دامداری و کاهش جریان مهاجرت و توجه به مهاجرت معکوس بایستی به جد مورد توجه دست اندرکاران عرصه توسعه روستا و مدیران مرتبط با این حوزه باشد.
اینجانب روز ملی روستا را به جامعه روستایی، اعضای شورای اسلامی، دهیاران و همه دست اندرکاران مرتبط با امر روستا در شهرستان سقز تبریک و تهنیت می گویم.

 

بازدید [ 149 ]