اخبار

فرماندار سقز: ارائه طرحهای ماندگار در شورا يك ضرورت است

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: ارائه و اجرای طرحهای ماندگار در شورای شهر يك ضرورت است.
فرماندار سقز: ارائه طرحهای ماندگار در شورا يك ضرورت است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، کامیل کریمیان در نشست با رئیس و اعضای شورای شهر سقز اظهار کرد: به عنوان منتخب مردم در پارلمان محلي از تمامي ظرفيت هاي قانوني برای توسعه شهر بهره بگيريد.
کریمیان بیان کرد: يك دل و يك صدا، نام شوراي دور پنجم را ماندگار كنيد چرا كه وفاق و همدلی اعضای شورا، کلید موفقیت و توسعه شهر است.
کریمیان تاكيد كرد: وفاق بین اعضاء، پشتوانه محکمی برای شهرداری و گامی موثر در موفقیت و پیشبرد برنامه هاست.
وی با تشكر از اعضای شورای شهر در همكاری و همراهی با ستاد بحران شهرستان، عنوان کرد: اعضاي شورا با هماهنگي و تعامل بيشتر، طرح ها و برنامه های بلندمدتی برای شهر پيشنهاد، مصوب و پيگيري كنند زیرا آينده سقز به عنوان شهري توسعه يافته در گرو برنامه های زيرساختی و توسعه نگرانه است.


بازدید [ 194 ]