اخبار

فرمانداری سقز، دستگاه برتر در عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی

فرمانداری سقز، فرمانداری برتر در عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در نظام اداری شناخته شد
فرمانداری سقز، دستگاه برتر در عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، مسئولان دبیرخانه و حوزه فناوری اطلاعات فرمانداری سقز در اجلاس مشترک مدیران فناوری اطلاعات، امور اداری و دبیرخانه های دستگاه های اجرایی استان در سنندج تجلیل شدند.
همچنین استانداری کردستان در زمینه تحقق دولت الکترونیک و اصلاح و بهبود فرآیندهای مکاتبات اداری رتبه برتر را در میان سایر استان های کشور کسب کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در این همایش با اذعان به اهمیت توسعه دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: فناوری اطلاعات، سیستم اداری را کارآمدتر می کند.

 

بازدید [ 344 ]