اخبار

فراخوان پانزدهمين جشنواره بين المللي تئاتر كوردی سقز منتشر شد

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی كردستان با استعانت از درگاه خداوند، در سال حمايت از كالای ايرانی در نظر دارد با همكاری و همراهی استانداری كردستان، اداره كل هنرهای نمايشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت استانداری و فرمانداری ويژه شهرستان سقز، شهرداری و شورای اسلامی سقزو انجمن هنرهای نمايشی كردستان، پانزدهمين جشنواره بين المللی تئاتر كوردی سقز را به صورت غير رقابتی در دهه سوم آبان ماه سال جاری در سقز برگزار نمايد.
فراخوان پانزدهمين جشنواره بين المللي تئاتر كوردی سقز منتشر شد

بر اساس فراخوان منتشر شده که نسخه ای از آن به دفتر پایگاه خبری این جشنواره با اهداف و اولويت های زیر خواهد بود:
توجه به ادبيات و زبان كوردی به عنوان پشتوانه ای غنی برای تشويق و ترغيب نويسندگان به نگارش متون نمايشی بر اساس اصالت ها و ارزش های فرهنگی مناطق كوردنشين با تاكيد بر ميراث ملی، اسلامی و نگاهی نوبه فرهنگ عامه ورسوم و آيين های سنتی در اين مناطق
ايجاد بستری مناسب و فضايی فرهنگی برای تبادل انديشه های خلاق و نوگرايانه در بين هنرمندان عرصه نمايش و عامه مردم.
بازآفرينی خلاقانه حماسه، آيين ها و رسوم ملی و مذهبی از طريق هنر فاخر نمايش
توجه ويژه وكشف استعدادهاي جوان در عرصه های گوناگون نمايش و حمايت مستمراز اين استعدادها
تلاش و حمايت برای به اجرای عمومي در آوردن توليدات نمايشی در مناطق كوردنشين ايران اسلامی به زبان كوردی ...
                                              
مقررات حضور در جشنواره:
شرط اصلی  حضور در جشنواره ارائه متن كامل نمايشنامه به زبان كوردی مي باشد.
هرگروه نمايشی دارای شرايط و ضوابط و مقررات صادره از سوی اداره كل هنرهای نمايشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سراسر كشور می تواند داوطلب حضور در جشنواره باشند.
جشنواره به طور جدی از پذيرش آثاری كه به هرعنوان در جشنواره  ديگری توسط گروه داوطلب شركت نموده باشد معذور است(در صورت پذيرش اثر و حتي در زمان برگزاري جشنواره، در صورت اثبات حضور در جشنواره هاي ديگر، نمايش در هر مرحله اي حذف و هيچ كمك هزينه اي به گروه پرداخت نخواهد شد)
جشنواره در راستای توسعه ی زیبا شناسی، فرهنگ و هنر کوردی و  به منظور حمايت از متون كوردی و تشويق و ترغيب نويسندگان مستعد خودی از پذيرش متون ترجمه شده خارجی معذور است.
گروه های  خارج از كشور با ارسال فيلم نمايش می توانند داوطلب حضور در جشنواره باشند.

گاه شمارجشنواره :
جشنواره در روزهای 26 الی 30 آبان ماه 97 برگزار می گردد.
داوطلبان حضور در جشنواره 2 نسخه از متن مورد نظر را تا تاريخ 15 مرداد ماه 97 به دبيرخانه ارسال نمايند.
فرم درخواست و حضور 3 نسخه از اجرای كامل نمايش با کیفیت مطلوب صدا و تصویر  تا 5 آبان ماه به دبيرخانه جشنواره ارسال گردد.
كليه متون رسيده به دبيرخانه جشنواره كه دارای شرايط مندرج در اين فراخوان باشند مستقيماً به مرحله بازبينی جشنواره راه خواهند يافت.
اعلام آثار پذيرفته شده در جشنواره توسط هيئت بازبين 15 آبان ماه 97 .
موارد ويژه :
به منظور تحول و دگرگونی در ساختار اجرايی جشنواره و  تلاش برای ايجاد فضايی فرهنگی و توجه ويژه به انديشه های فاخر هنری ، جشنواره به صورت غيررقابتی برگزار می گردد.
كشف استعدادهای درخشان جوان در همه مقوله های هنر نمايش و حمايت برای شكوفايی و پرورش اين استعدادها.
دبيرخانه جشنواره به گروه های راه يافته حداقل 30 و حداكثر 50 ميليون ريال ورودی پرداخت خواهد نمود.
جشنواره از 3 كار برتر  به انتخاب كارشناسان برای اجرا در شهرستان های ديگر تا سقف 50 ميليون ريال حمايت خواهد نمود.
2 كار برگزيده به انتخاب كارشناسان به دبيرخانه دايمث جشنواره بين المللی تئاتر فجر معرفی می گردند.

آدرس دبيرخانه  جشنواره 
سقز – كردستان – اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی – دبيرخانه دائمی جشنواره تئاتر كوردی سقز
تلفن – 08736222266
نمابر - 08736222270 

بازدید [ 498 ]