اخبار

طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر در سقز پیاده می شود

اولین کارگروه ایجاد این شبکه امروز با حضور اسماعیل رستم پور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سقز برگزار شد.
طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر در سقز پیاده می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، رستم پور، شهرهای خلاق را رویکردی فرهنگی در توسعه شهر توصیف و خواستار مشارکت اصحاب فرهنگ و هنر و ادارات متولی برای اجرای مناسب این طرح شد.
وی با اشاره به اجرای این طرح در غرب در دهه 70 و 80 میلادی اظهار کرد: این موضوع یکی از طرحهای جدید شهری است که با هدف معرفی برندهای فرهنگ و هنر در هر شهر و توجه به رونق اقتصاد فرهنگ و هنر اجرا خواهد شد.
بستر سازی برای اجرای طرح، حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر و نیروهای خلاق و سازماندهی آنان از جمله مواردی بود که توسط اعضای جلسه مطرح شد.

بازدید [ 81 ]