اخبار

ضرورت اداره شایسته ادارات شهرستان سقز

نشست حقوق شهروندی با محوریت رعایت این قانون در نظام اداری در فرمانداری سقز برگزار شد.
ضرورت اداره شایسته ادارات شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، معاون فرماندار سقز در این جلسه  گفت: اداره شایسته ادارات شهرستان سقز بر پایه قانون مداری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، بی طرفی قضایی، بهره گیری از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی محقق می شود.
علی محدیان تصریح کرد: بایستی در راستای اداره شایسته ادارات، حوزه ماموریت اداری را با چارچوب قانون تطبیق دهیم.
محمدیان بیان کرد: تخصص کارمندان ادارات، آشنایی کارمندان با وظایف و تکالیف سازمانی و فرهنگ سازی در راستای رعایت حقوق شهروندی بسیار ضروری است.
وی عنوان کرد:نهادهای فرهنگی و آموزشی و نهاد رسانه نقش مهمی در فرهنگ سازی حقوق شهروندی برعهده دارند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با عنوان اینکه، اگر سیستم اداری درست عمل کند، هادی ارباب رجوع است، تصریح کرد: سردرگمی در ادارات مغایر با حقوق شهروندی است.

 

بازدید [ 248 ]