اخبار

فرماندار سقز:

شورای شهرستان برای جذب سرمایه گذاران ، نقش آفرینی کند

معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز از اعضای شوراهای اسلامی شهرستان خواست تا در راستای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، نقش آفرینی کنند.
شورای شهرستان برای جذب سرمایه گذاران ، نقش آفرینی کند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، علی اکبر ورمقانی در نشست هم اندیشی با اعضای شورای اسلامی شهرستان و معاونان بر نقش سرمایه گذاری در اشتغال زایی و رونق اقتصادی تاکید کرد.
ورمقانی افزود: نقش شوراهای اسلامی در رونق اقتصادی شهرستان مهم است و بایستی آنان با همکاری شوراهای روستا و مردم در جهت شناسایی استعداد هر روستا، یارای منطقه باشند.
وی تشریح کرد: روستاهای شهرستان در زمینه های مختلف از جمله گردشگری، زنبوداری و ... دارای ظرفیت خاص خود هستند که می توان با همت و تلاش نسبت به شناسایی سرمایه گذاران محلی، داخلی و یا خارج از استان اقدام کرد.
وی با اشاره به ماموریت سپاه پاسداران تصریح کرد: این نهاد خدمتگزار اقدام های مناسبی در راستای محرومیت زدایی در سقز انجام داده است که از توان آن نیز می توان برای رونق اقتصادی شهرستان استفاده کرد.


بازدید [ 593 ]