شهدای سقز

شهدای سقز

1.    شریف صالحیان
2.    احمد شبان
3.    اسماعیل خضر ن‍ژاد
4.    حسن خوش گفتار
5.    سید محمد رسولی
6.    سیدكمال احمدی
7.    علی اطلسی
8.    علی درخشان
9.    فریدون رشیدی
10.    محمد توفیق محمودی
11.    محمد صالح آیین
12.    محمد كریم امینی آذر
 
شریف صالحیان
 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید معظم  شریف صالحیان ))
 
شهید شریف صالحیان در سال1291 هجری شمسی دردامان خانواده ی متدین در روستای کیله شین از توابع  شهرستان سقز پا به عرصه گیتی نهاد و با تولد خویش غنچه های شادی را برروی شاخه های رنجیده رخسار پدرش صالح ومادرش عایشه شكوفا ساخت ایشان بدلیل نبود امكانات وفقر ومحرومیت از بهره تحصیلات محروم ماندودوشادوش والدینش در تامین معیشت زندگی به كارهای كشاورزی مشغول شد لكن با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ندای رهبری لبیک وهمگام با سایر رزمندگان اسلام در جهت مبارزه ومجاهدت با دشمنان اسلام وقرآن پرداخت و به خدمت خالصانه به نظام ومیهن اسلامی وبا عزمی راسخ برای دفاع از حیثیت انقلاب اسلامی از هیچ كوششی فروگذار نماند این شهید بزرگوارپس از سالها ایثار ومجاهدت در تاریخ 4/2/1362در محور سقز- میرده براثرانفجارمین جاسازی شده  گروهگ ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل ودرسکوی برگزیدگان قرار گرفت.
 پیكرمطهر شهید معظم شریف صالحیان را درروستای میرده شهرسق زبه خاك سپردند.
ازشهید بزرگوارشریف صالحیان همسرو9 فرزند به یادگارمانده است.
 
(( روحش شاد یادش گرامی))
 
احمد شبان    

 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید معظم  احمد شبان))
 
شهید احمد شبان  در سال 1346 هجری شمسی دردامان خانواده ی مذهبی در روستای ترجان از توابع  شهرستان سقز پا به عرصه گیتی نهاد و با تولد خویش غنچه های شادی را برروی شاخه های رنجیده رخسار پدرش عزیز ومادرش زینب شكوفا ساخت ایشان بدلیل نبود امكانات وفقر ومحرومیت از بهره تحصیلات محروم ماندودوشادوش والدینش در تامین معیشت زندگی به كارهای كشاورزی مشغول شد  لكن با شروع جنگ هشت ساله دفاع مقدس همگام با سایر رزمندگان اسلام در جهت مبارزه ومجاهدت با دشمنان اسلام وقرآن پرداخت و به خدمت خالصانه به نظام ومیهن اسلامی وبا عزمی راسخ برای دفاع از حیثیت انقلاب اسلامی  از هیچ كوششی فروگذار نماند این شهید بزرگوار پس از سالها ایثار ومجاهدت در تاریخ 3/4/1367درطی عملیاتی با نیروهای رژیم بعثی عراق در شهر مهران براثراصابت تركش خمپاره  به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به لقاء حق پیوست.  
 پیكرمطهر شهید معظم احمد شبان را در زادگاهش  به خاك سپردند.
 
(( روحش شاد یادش گرامی))
 
 
اسماعیل خضر ن‍ژاد
 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید معظم اسماعیل خضرنژاد))
 
شهید اسماعیل خضرنژاد در سال 1287هجری شمسی دردامان خانواده ی متدین درروستای قروچه از توابع شهرستان سقز پا به عرصه گیتی نهاد و با تولد خویش غنچه های شادی را برروی شاخه های رنجیده رخسار خانواده اش شكوفا ساخت.پدرش خضر ومادرش فاطمه  نام داشت.ایشان بدلیل نبود امكانات وفقر ومحرومیت از بهره تحصیلات محروم ماندودوشادوش والدینش در تامین معیشت زندگی به كارهای كشاورزی مشغول شد لكن با شروع جنگ هشت ساله دفاع مقدس همگام با سایر رزمندگان اسلام در جهت مبارزه ومجاهدت با دشمنان اسلام وقرآن پرداخته و درسپاه انقلاب اسلامی بعنوان بسیجی با عزمی راسخ برای دفاع از حیثیت انقلاب از هیچ كوششی فروگذار نماند این شهید بزرگوارپس از سالها ایثار ومجاهدت در تاریخ 18/7/64 درطی درگیری با گروهگ ضد انقلاب درسقزبه درجه رفیع شهادت نائل آمد.  
 پیكرمطهر شهید معظم  اسماعیل خضرنژاد را درروستای میرده سقز دفن نمودند.
 
(( روحش شاد یادش گرامی))
 
 
حسن خوش گفتار
 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید معظم  حسن خوش گفتار))
 
شهید حسن خوش گفتار در سال 1326هجری شمسی دردامان خانواده ی متدین در روستای مرخز از توابع شهرستان سقز پا به عرصه گیتی نهاد و با تولد خویش غنچه های شادی را برروی شاخه های رنجیده رخسارخانواده اش شكوفا ساخت پدرش احمد ومادرش شمسه نام داشت ایشان بدلیل نبود امكانات وفقر ومحرومیت از بهره تحصیلات محروم ماندودوشادوش والدینش در تامین معیشت زندگی به كارهای كشاورزی مشغول شد  لكن با شروع جنگ هشت ساله دفاع مقدس همگام با سایر رزمندگان اسلام در جهت مبارزه ومجاهدت با دشمنان اسلام وقرآن درسپاه انقلاب اسلامی بعنوان بسیج سپاه اسلام با عزمی راسخ برای دفاع از حیثیت انقلاب از هیچ كوششی فروگذار نماند این شهید بزرگوارپس از سالها ایثار ومجاهدت در تاریخ 1/2/61 درعملیات درگیری با گروهگ ضد انقلاب درروستای آخکندسقزبه درجه رفیع شهادت نائل آمد.  
 پیكرمطهر شهید معظم حسن خوشگفتار  رادرگلزارشهدای شهرسقز دفن نمودند.
 
(( روحش شاد یادش گرامی))
 
 
 سید محمد رسولی
 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید معظم سیدمحمد رسولی))
 
شهید سیدمحمد رسولی در سال 1347هجری شمسی دردامان خانواده ی متدین درشهرستان سقز پا به عرصه گیتی نهاد و با تولد خویش غنچه های شادی را برروی شاخه های رنجیده رخسارخانواده اش شكوفا ساخت.پدرش عبدالله ومادرش گلچین نام داشت.ایشان بدلیل نبود امكانات وفقر ومحرومیت از بهره تحصیلات محروم ماندودوشادوش والدینش در تامین معیشت زندگی به كارکردن  مشغول شد .ایشان درسن جوانی بازنی پاکدامن  ازدواج نمودند که حاصل این امرمقدس3فرزند بودند. نامبرده پس ازسالها تلاش وکوشش به دلیل علاقه اش به نظام مقدس جمهوری اسلامی  با عضویت در سپاه سقز به عنوان  بسیج فعالیت خود را آغاز نمود .به گفته همرزمان شهید درعملیاتها ودرگیریها با ضد انقلاب  رشادتهاو شجاعتهای  زیادی از خود نشان داد و همیشه داوطلبانه در نبرد حق علیه باطل  شرکت می نمود. سرانجام درمورخه 18/9/87  این رزمنده دلیرو شجاع دریکی از درگیریها با گروهک ضد انقلاب پژاک درمنطقه سلماس شهرستان ارومیه  براثر اصابت گلوله دشمن  به درجه رفیع شهادت نائل آمد وبه آرزوی دیرینه اش رسید.
پیكرمطهر شهید معظم سیدمحمد رسولی رادرگلزار شهدای شهر سقز دفن نمودند.
 
(( روحش شاد یادش گرامی))
 
سیدكمال احمدی
 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید معظم سیدکمال احمدی))
 
شهید سیدکمال احمدی در سال 1352هجری شمسی دردامان خانواده ی متدین درروستای گاوشله ازتوابع شهرستان سقز پا به عرصه گیتی نهاد و با تولد خویش غنچه های شادی را برروی شاخه های رنجیده رخسارخانواده اش شكوفا ساخت.پدرش عبدالرحمان ومادرش سارا نام داشت.ایشان بدلیل نبود امكانات وفقر ومحرومیت از بهره تحصیلات محروم ماندودوشادوش والدینش در تامین معیشت زندگی به كارکردن  مشغول شد .ایشان درسن جوانی بازنی پاکدامن  ازدواج نمودند که حاصل این امرمقدس3فرزند بوده. نامبرده پس ازسالها تلاش وکوشش به دلیل علاقه اش به نظام مقدس جمهوری اسلامی با  عضویت در سپاه سقز به عنوان  بسیج فعالیت خودرا آغاز نمود .به گفته همرزمان شهید درعملیاتها ودرگیریها باضد انقلاب  رشادتهاو شجاعتهای  زیادی از خود نشان داد و همیشه داوطلبانه در نبردهای حق علیه باطل  شرکت می نمود. سرانجام درمورخه 5/12/88  این رزمنده دلیرو شجاع دریکی از درگیریها باگروهک ضد انقلاب پ ک ک درمنطقه بور الان شهرستان ماکو  براثر اصابت گلوله دشمن  به درجه رفیع شهادت نائل آمد وبه آرزوی دیرینه اش رسید.
پیكرمطهر شهید معظم سیدکمال احمدی رادرگلزار شهدای شهر سقز دفن نمودند.
 
(( روحش شاد یادش گرامی))

 علی اطلسی
 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید بزرگوارعلی اطلسی ))
 
شهید علی اطلسی در سال 1332 هجری شمسی دردامان خانواده ی متدین در روستای كس نزان از توابع  شهرستان سقزچون غنچه ای تازه شكفته از رادمردی وانسانیت به روی دنیای فانی خنده زدوبا گشایش گلبرگهایش بوی زیبای سعادت ونیكبختی درپیكره خانه منتشر گردید.پدرش احمد ومادرش رابعه نام داشت .ایشان بدلیل نبود امكانات و فقر و محرومیت از بهره تحصیلات محروم ماندودركنارپدر در راستای تامین معیشت زندگی به كارهای كشاورزی مشغول شد لكن با شروع جنگ تحمیلی همگام با سایر رزمندگان اسلام در جهت مبارزه و مجاهدت با دشمنان اسلام وقرآن  در صف عاشقان دلباخته سعادت درخطوط مقدم مبارزه ومجاهدت با عوامل كوردل ضدانقلاب قرار گفت و به خدمت خالصانه به نظام ومیهن اسلامی با عزمی راسخ برای دفاع از حیثیت انقلاب اسلامی  از هیچ كوششی فروگذار نماند تا اینكه  سرانجام در مورخ 31/1/64 درطی عملیات با گروهك ضدانقلاب درروستای كس نزان مدال مفتخر شهادت را با افتخاری وافر به گردن آویخت ودرسكوی برگزیدگان قرار گرفت .
 پیكرپاك ومطهر شهید معظم علی اطلسی رادرزادگاهش به خاك سپردند.
 
(( روحش شاد یادش گرامی))
 
علی درخشان
 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید معظم علی درخشان))
 
شهید علی درخشان در سال 1337هجری شمسی دردامان خانواده ی متدین درشهرستان سقز پا به عرصه گیتی نهاد و با تولد خویش غنچه های شادی را برروی شاخه های رنجیده رخسارخانواده اش شكوفا ساخت.پدرش رسول ومادرش خدیجه نام داشت.ایشان بدلیل نبود امكانات وفقر ومحرومیت از بهره تحصیلات محروم ماندودوشادوش والدینش در تامین معیشت زندگی به كارهای كشاورزی مشغول شد لكن با شروع جنگ هشت ساله دفاع مقدس همگام با سایر رزمندگان اسلام در جهت مبارزه ومجاهدت با دشمنان اسلام وقرآن پرداخت درسپاه انقلاب اسلامی بعنوان بسیجی با عزمی راسخ برای دفاع از حیثیت انقلاب از هیچ كوششی فروگذار نماند این شهید بزرگوارپس از سالها ایثار ومجاهدت در تاریخ 29/6/59 درطی درگیری با گروهگ ضد انقلاب درمحورسقزبوکان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.  
 پیكرمطهر شهید معظم علی درخشان  رادراسلام آباد سقز دفن نمودند.
 
(( روحش شاد یادش گرامی))
 
 
فریدون رشیدی
 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید معظم فریدون رشیدی))
 
شهید فریدون رشیدی در سال 1348هجری شمسی دردامان خانواده ی متدین در روستای سرخ موسی از توابع شهرستان سقز پا به عرصه هستی نهاد و با تولد خویش غنچه های شادی را برروی شاخه های رنجیده رخسار پدرش محمد ومادرش آمنه شكوفا ساخت.شهید رشیدی پس ازآنکه سالهای کودکی راپشت سرنهادبادستهای مهربان والدینش راهی مدرسه محفل علم ودانش گردید ودرپرتواستعداد ونبوغی که داشت توانست تاپایان مقطع اول دبیرستان  به تحصیلات اهتمام ورزد. لكن با شروع دفاع مقدس همگام با سایر رزمندگان اسلام در جهت مبارزه و مجاهدت با دشمنان اسلام وقرآن پرداخت و به خدمت خالصانه به نظام ومیهن اسلامی با عزمی راسخ برای دفاع از حیثیت انقلاب اسلامی  از هیچ كوششی فروگذار نماند.سرانجام این شهید بزرگوار بسیجی تاریخ 15/4/67 درمنطقه عملیاتی والفجر درمریوان(چناره) براثراصابت ترکش خمپاره دشمن منفور بعثی عراق جسمش آغشته خون وبه كاروان شهیدان راه امام وانقلاب پیوست .
 پیكرپاك ومطهر شهید فریدون رشیدی رادرزادگاهش  به خاك سپردند.
 
(( روحش شاد یادش گرامی))
 
محمد توفیق محمودی
 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید معظم محمدتوفیق محمودی ))
 
شهید محمد توفیق محمودی درسال1347 هجری شمسی در خانواده ی متدین و مذهبی  درروستای موی ازتوابع شهرستان دیواندره پا به عرصه وجود نهاد و با تولد خویش غنچه های شادی را برروی شاخه های  پدرش عبدالرحیم ومادرش طلعت شكوفا ساخت ایشان بدلیل نبود امكانات و فقر و محرومیت از بهره تحصیلات محروم ماندودركنارپدر در راستای تامین معیشت زندگی به كارهای كشاورزی مشغول شدایشان با پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی به ندای رهبری وولی زمان لبیك گفت وجهت دفاع از آرمانهای انقلاب وادامه دادن راه خونین شهدا در سال1366 از طریق مراجع ذیصلاح شهرستان دیواندره عازم به خدمت مقدس سربازی گردید وبا عزمی راسخ برای ناامید كردن دشمنان انقلاب از هیچ كوششی فروگذار نماند تااینكه در تاریخ8/1/1367 درطی عملیاتی در منطقه جنوب   ( فكه) به دست رژیم بعثی عراق به فیض شهادت نائل آمد.  
پیكر پاك ومطهرشهید معظم محمد توفیق محمودی رادرزادگاهش به خاك سپردند.
 
یادش گرامی وراهش پر رهرو
 
 
 
 محمد صالح آیین
 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید معظم محمدصالح آئین ))
 
شهید محمد صالح آئین در سال 1322هجری شمسی دردامان خانواده ی متدین در روستای رستمان  از توابع  شهرستان سقز پا به عرصه هستی نهاد و با تولد خویش غنچه های شادی را برروی شاخه های رنجیده رخسارخانواده اش شكوفا ساخت.پدرش محمد امین ومادرش آمنه نام داشت. ایشان بدلیل نبود امكانات و فقر و محرومیت از بهره تحصیلات محروم ماندودركنارپدر در راستای تامین معیشت زندگی به كارهای كشاورزی مشغول شد لكن با شروع دفاع مقدس بعنوان بسیج  همگام با سایر رزمندگان اسلام در جهت مبارزه و مجاهدت با دشمنان اسلام وقرآن پرداخت و به خدمت خالصانه به نظام ومیهن اسلامی با عزمی راسخ برای دفاع از حیثیت انقلاب اسلامی  از هیچ كوششی فروگذار نماند این شهید بزرگوارپس از سالها ایثارومجاهدت درتاریخ 11/1/61 درشهرستان سقزبراثرمین جاسازی شده گروهک ضدانقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.  
 پیكرپاك ومطهر شهید معظم محمدصالح آئین راسقز به خاك سپردند.
 
(( روحش شاد یادش گرامی))
 
 
محمد كریم امینی آذر
 
بسم رب الشهدا والصدیقین
((زندگینامه شهید معظم کریم امینی آذر))

شهید محمد کریم امینی آذر درسال  1350هجری شمسی دردامان خانواده ی متدین در پنجوین عراق  پا به عرصه گیتی نهاد و با تولد خویش موجبات شادی پدر ومادر واطرافیان رافراهم نمود .نامش راکریم نهادند پس از رشد وبالندگی در آغوش پرمهر پدرو مادردردوران آشوب و خفقان رژیم بعثی همراه والدینش به کشور عزیزمان کوچ نموده واز امکانات رفاهی آن استفاده نمودند .پس ازسالها تلاش وکوشش به دلیل علاقه اش به نظام مقدس جمهوری اسلامی با  عضویت در سپاه سقز به عنوان  بسیج فعالیت خودرا آغاز نمود به گفته همرزمان شهید درعملیاتها ودرگیریها باضد انقلاب  رشادتهاو شجاعتهای  زیادی از خود نشان داد و همیشه داوطلبانه در عملیاتها شرکت میکرد. سرانجام درمورخه 16/7/87  این رزمنده دلیرو شجاع دریکی از درگیریها باگروهک ضد انقلاب درمنطقه سد قشلاق سنندج  براثر اصابت تیر مستقیم به درجه رفیع شهادت نائل آمد وبه آرزوی دیرینه اش رسید.  پیکر پاکش پس از انتقال وتشیع جنازه باشکوه ازسوی مردم  درمحل گلزار شهدای سقز ودرکناردیگر همرزمان خود آرام گرفت.
 
                                                                                       (( روحش شاد یادش گرامی

بازدید [ 4587 ]
برچسب ها