اخبار بخشداری ها

شبکه نیکوکاری در صاحب و سنته سقز راه اندازی می شود

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان گفت: شبکه های نیکوکاری در شهر صاحب و روستای سنته سقز راه اندازی می شود.
شبکه نیکوکاری در صاحب و سنته سقز راه اندازی می شود
به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، رسول شیخی زاده در فرمانداری سقز افزود: راه اندازی این دو شبکه نیکوکاری در سقز برای ارائه خدمات مناسب به مددجویان نهاد کمیته امداد در این شهرستان است.
شیخی زاده با بیان اینکه رسالت کمیته امداد، حمایت از نیازمندان و توانمندسازی محرومان است، اضافه کرد: تحقیقی جامع در کشور برای بررسی نیازمندی های مددجویان 6 استان غرب کشور در راستای توانمند سازی، ایجاد روحیه کارآفرینی و اشتغال آنان در دست تدوین است.
وی اظهار کرد: تحقیقی جامع در کشور برای بررسی نیازمندی های مددجویان 6 استان غرب کشور در راستای توانمند سازی، ایجاد روحیه کارآفرینی و اشتغال آنان در دست تدوین است.
 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان عنوان کرد: مبلغ 30 میلیارد ریال برای ساخت ساختمان های اداره های سقز و بانه  اختصاص می یابد.
وی یادآور شد: استان کردستان دارای 45 هزار و 500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد که جمعیت آنان افزون بر 121 هزار نفر است.
فرماندار سقز هم گفت: نهاد کمیته امداد، یادگار ارزشمند امام راحل است که در محرومیت زدایی نقشی مهم داشته است و خدمات ماندگاری ارائه کرده است.
علی اکبر ورمقانی با اشاره به دیدار و سرکشی از محرومان در سال جاری و بیان اینکه وضع معیشتی مددجویان در شهرستان باید بهتر شود بر توانمندسازی مددجویان تاکید کرد.
محسن بیگلری ، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم بر توانمندسازی مددجویان کمیته امداد،  کارآفرینی و اشتغال آن بر اساس ظرفیت های شهرستان تاکید کرد.


بازدید [ 1485 ]