اخبار

سنگ تمام شرکت گاز برای روستاهای شهرستان سقز

معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز گفت:روند گازرسانی به روستاهای شهرستان، مطلوب است.
سنگ تمام شرکت گاز برای روستاهای شهرستان سقز

کامیل کریمیان در نشست با مدیر عامل شرکت گاز کردستان بیان کرد: گازرسانی به روستاهای صعب العبور سقز در شرایط سخت، قابل تقدیر است.
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان هم با بیان اینکه55 روستای شهرستان سقز در سال آینده، گازرسانی می شود بیان کرد:شرکت گاز در سال 98 برای روستاهای سقز به ویژه بخش سرشیو سنگ تمام خواهد گذاشت.
احمد فعله گری اعلام کرد: گازرسانی به این 55 روستا در قالب مجتمع ها در دست اقدم است و34 واحد صنعتی نیز گازرسانی می شود.
وی اعلام کرد:برای این عملیات، 350 کیلومتر لوله گذاری انجام خواهد شد و برای گازرسانی به این 55 روستا بیش از 650 میلیارد ریال اعتبار نیاز است
و یادآور شد:میزان برخورداری روستاهای شهرستان سقز از نعمت گاز از میانگین استانی کمتر است و میزان برخورداری روستاهای استان کردستان از نعمت گاز، 87 و نیم درصد است که از میانگین کشوری که 77 درصد است، بیشترست.
فعله گری از ادارات شهرستان سقز از جمله بخشداران، راهداری و حمل و نقل جاده ای، اعضای شورای بخش و منابع طبیعی خواست تا در راستای اجرای عملیات گازرسانی به این 55 روستا شرکت گاز را یاری دهند.


بازدید [ 169 ]