اخبار

سنته، سومین شهر شهرستان سقز می شود

با موافقت وزارت کشور با پیشنهاد استانداری، روستای سنته، مرکز بخش امام به عنوان سومین شهر شهرستان سقز معرفی شد.
سنته، سومین شهر شهرستان سقز می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، بخش امام دارای ۱۳ هزار نفر جمعیت است. این بخش در سال 1391 از بخش زیویه انتزاع یافت و دارای ۷۴ روستا و دهستانهای تیلکو، خورخوره و امام است.
سقز سال ۱۳۲۵ به عنوان شهرستان معرفی شد و فرمانداری در آن استقرار یافت.
صاحب این شهرستان هم سال ۷۹ بر اساس مصوبه هیات وزیران به عنوان شهر معرفی شد، شهر صاحب سال ۸۰ با سرپرستی اداره و در سال ۸۱ شهردار آن معرفی شد.


بازدید [ 262 ]