اخبار

سقز، پیشتاز در صدور کارت ملی هوشمند

مدیر اداره ثبت احوال سقز گفت: تا پایان آذرماه 147 هزار کارت ملی هوشمند در شهرستان سقز صادر شده است.
سقز، پیشتاز در صدور کارت ملی هوشمند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، جمال علیزاده اظهار کرد: تاکنون 84 درصد واجدان شرایط کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند.
علیزاده گفت: فقط در دی ماه سال جاری یک هزار درخواست صدور کارت ملی واصل شده است.
وی یادآور شد:70 درصد جمعیت شهرستان سقز واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی است که بر این اساس حدود 180 هزار نفر را شامل می شود.
بر اساس بررسی ها، سقز، پیشتاز در صدور کارت ملی هوشمند است این در حالی است که در کشور به گفته رئیس سازمان ثبت احوال ۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشور هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده‌اند.

 

بازدید [ 228 ]