اخبار

سفر معاون سازمان برنامه و بودجه كشور به سقز

معاون فنی، امور زيربنایی و توليدی سازمان برنامه و بودجه كشور، حميدرضا عدل، روز چهارشنبه از فرودگاه سقز بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفت.
سفر معاون سازمان برنامه و بودجه كشور به سقز

کریمیان فرماندار سقز در این بازدید با اشاره به اهمیت فرودگاه سقز به عنوان پروژه ای زیرساختی، خواستار تسریع در اتمام آن توسط پیمانکار و تخصیص به موقع اعتبارات شد.
کریمیان بیان کرد: اتمام پایانه فرودگاه، تطویل باند، رفع موانع پروازی و محوطه سازی توسعه فرودگاه از مهمترین مسایل پیش روی فرودگاه سقز است.
نماینده شرکت مشاورین راه یاب ملل به عنوان مشاور پروژه گفت: تابستان ۹۹ این پروژه افتتاح خواهد شد و توسعه آن بعد از افتتاح از سر گرفته می شود.
بیگلر اعلام کرد: پایانه فرودگاه دارای 52 درصد پیشرفت فیزیکی است.
 گفتنی است در صورت اتمام فرودگاه هر هفته  2 پرواز در آن انجام می شود که در طرح بلند مدت و توسعه آن، هر روز یک پرواز مد نظر قرار گرفته است.
در این سفر، روسای امور راه و عمران شهری و روستايي و  امور آب، كشاورزی و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه كشور، رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان، مدیر کل راه و شهرسازی کردستان، معاونان فرماندار و رئیس راه و شهرسازی، عدل را همراهی می کنند.

بازدید [ 175 ]