اخبار

سایت موزه، روایتگر هویت تاریخی شهرستان سقز

در بازدید فرماندار سقز از روند کاوش قلعه "کوشکه له" اهمیت ایجاد سایت موزه در این محوطه باستانی مطرح شد.
سایت موزه، روایتگر هویت تاریخی شهرستان سقز

کامیل کریمیان، فرماندار سقز بیان کرد: کاوش های باستان شناسی برای تعیین ادوار فرهنگی شهرستان سقز بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: تاسیس سایت موزه در جذب و ماندگاری گردشگر در شهرستان سقز تاثیر مستقیم خواهد داشت.
طاهر قسیمی، سرپرست تیم کاوش هم تصریح کرد: نتایج پژوهشی این کاوش برای معرفی هر چه بیشتر شهرستان سقز بسیار تاثیر گذار است.
قسیمی افزود: تاکنون شواهدی از معماری سنگ چین و خشتی کشف شده که به احتمال فراوان بیانگر استفاده از این محوطه در دو بازه زمانی متفاوت است.
این باستان شناس با بیان اینکه این فصل از کاوش ها تا ۲۸ اردیبهشت ادامه خواهد داشت ،عنوان کرد: احداث سایت موزه در این محدوده ضروری است.
حمید گلالی پور، مسئول میراث فرهنگی شهرستان سقز هم اظهار کرد: هدف از این کاوش، لایه نگاری به منظور شناسایی دوره های مختلف این تپه باستانی است.


بازدید [ 150 ]