اخبار

ساختمانهای سقز هوشمند می شوند

هوشمند سازی ساختمان های سقز در بستر فناوری اطلاعات آغازی برای مدیریت و مصرف بهینه‌ انرژی و بهره‌برداری از امكانات رفاهی است.
ساختمانهای سقز هوشمند می شوند

مدیر عامل شرکت مخابرات استان کردستان روز شنبه در دیدار با فرماندار شهرستان سقز، از روند مناسب بستر سازی برای شهر هوشمند و هوشمند سازی ساختمان های خبر داد.
فرماندار سقز در این دیدار با بیان اینکه، شهر هوشمند، ضرورت حکمرانی آینده است، اظهار کرد: اقدامات مخابرات برای آماده سازی زیرساخت های شهر هوشمند قابل تقدیر است.
کامیل کریمیان عنوان کرد: شهرها به فناوری‌های جدید وابسته هستند و مباحث شهروند هوشمند، خانه هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند و انرژی هوشمند از جمله مباحث مربوط به هوشمندسازی شهرها هستند که این موارد در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان کردستان هم گفت: زیرساخت های شهر هوشمند در تمام شهرهای استان کردستان فراهم که یکی از الزامات شهر هوشمند فیبر نوری است.
آزاد حکمت عنوان کرد: در سقز از تازه آباد شروع کرده ایم و فیبر نوری این منطقه، دارای ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی است.
حکمت گفت: تاکنون در سطح استان کردستان، 32 هزار پورت ظرفیت سازی در راستای بحث هوشمند سازی ساختمانها انجام شده است.
وی ادامه داد:۵۷ روستای شهرستان سقز با ۲۵۰۰ مشترک از اینترنت پرسرعت برخوردارند وتعداد روستاهای برخوردار کردستان از اینترنت پرسرعت ۴۶۰ روستاست.

بازدید [ 125 ]