اخبار

رکورد فوق العاده تولید گندم در سقز؛ خرید 200 هزار تُن

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز از خردید 20۰ هزار تُن گندم از کشاورزان این شهرستان و رکورد فوق العاده تولید گندم خبر داد.
رکورد فوق العاده تولید گندم در سقز؛ خرید 200 هزار تُن

محمد نافع علایی نیا اظهار کرد: برای نخستین بار استان کردستان رتبه دوم کشور را در تولید گندم به خود اختصاص داد و بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان وارد چرخه اقتصاد شهرستان سقز شد.
علایی نیا اعلام کرد: شرایط مطلوب آب و هوایی، افزایش دانش و تلاش بهره برداران، استفاده از روش های کشاورزی حفاظتی، معرفی ارقام جدید پر محصول گندم و تلاش های کارشناسان و مروجان بخش کشاورزی، از عوامل اصلی افزایش تولید گندم در شهرستان سقز بوده است.
وی به کشاورزان توصیه می شود در فصل کشت پاییزه گندم با هدف بهره وری بیشتر از کشت و زرع خود، حتما از بذور گواهی شده استفاده کنند.

 

بازدید [ 338 ]