اخبار

روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد

 دوازدهم فروردین، جزو مهمترین و پر برکت ترین روزهای کشورمان است که جمهوری اسلامی، با رای حداكثری ملت به رهبری حضرت امام خمينی(ره)، مُهر تأييد و تأكيد گرفت.
روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد

در روزهای آغازین انقلاب، مردم ایران اسلامی با انسجام و توكل به خدا با شركت در همه پرسی، قدرت و توان خود را به دنيا نشان دادند و با رای ۹۸ درصدی خود، روز استمرار حکومت مستضعفان را در تاریخ جهان ثبت کردند .
 روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان سقز

 

بازدید [ 47 ]