اخبار

رفع تداخلات اراضی 14 روستای سقز

معاون رئیس سازمان جهاد و مدیر جهاد کشاورزی سقز از رفع تداخلات اراضی ۱۴ روستای این شهرستان خبر داد.
رفع تداخلات اراضی 14 روستای سقز

محمد نافع علایی نیا اظهار کرد: بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، موضوع رفع تداخلات اراضی در دستور کار جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قرار گرفته و تا این تاریخ تعداد 14 پلاک مربوط به 14 روستا در کارگروه شهرستانی رفع تداخل شده است.
علایی نیا اعلام کرد: 9 پلاک از این زمین ها به مساحت 10 هزار و 849 هکتار در کمیسیون استانی نیز مورد تصویب قرار گرفته اند که بر این اساس مقدار 2899 هکتار از اراضی زراعی اشخاص به آنها برگردانده شده و از سطح اراضی ملی کسر گردیده است.
وی ادامه داد: با توجه به عبور خط لوله گاز از زمین های تعدادی از روستاها و ایجاد مشکل برای پرداخت خسارات به زارعان، تلاش می شود تا روستاهای مذکور در اولویت رفع تداخلات ارضی قرار بگیرند.
مدیر جهاد سقز از روستائیان شهرستان خواست از پرداخت هر گونه هزینه تحت عناوینی از قبیل حق الوکاله، هزینه تفسیر عکس هوایی و... با توجیهاتی مانند روش هایی دیگر برای رفع تداخل اراضی خودداری کرده و موارد پیش آمده و ابهامات خود را از طریق جهاد کشاورزی پیگیری کنند.

 

بازدید [ 323 ]