اخبار

رشد 52 درصدی جذب مشارکت های مردمی توسط مراکز غیر دولتی سقز

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز گفت: سازمان‌های مردم‌ نهاد، ارکان توسعه پایدار و برقراری عدالت اجتماعی هستند.
رشد 52 درصدی جذب مشارکت های مردمی توسط مراکز غیر دولتی سقز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، علی محمدیان روز پنجشنبه در شورای خیران و در نشست با نمایندگان سازمان های غیر دولتی با تقدیر از همت و اراده مردم و خیران، افزود: آمار معنادار جذب کمک های مردمی توسط مراکز غیر دولتی، نشان دهنده اعتماد و باور مردم به این نهادهاست.
محمدیان، بنیانگذاری مراکز خیریه چون نگهداری از کودکان حاج افتخار امینی، سرای سالمندان مهر و انجمن رفاه نابنیان سقز به همت خیران را آثاری ماندگار از عزم راسخ مردم نوع دوست شهرستان سقز برشمرد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: هیچ کودکی نبایستی به خاطر فقر، ترک تحصیل کند.
معاون اداره بهزیستی سقز هم از رشد 52 درصدی جذب مشارکت های مردمی توسط مراکز غیر دولتی و رشد 18 درصدی توسط مراکز دولتی در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
خالد کریمی اظهار داشت:در سه ماهه اول امسال مردم شهرستان سقز 520 میلیون تومان در قالب نقدی، غیر نقدی و خدماتی به مراکز غیر دولتی حوزه بهزیستی کمک کرده اند.
کریمی افزود:همچنین مردم شهرستان سقز به مراکز دولتی حوزه بهزیستی50 میلیون تومان در قالب نقدی، غیر نقدی و خدماتی کمک کرده اند.

 

بازدید [ 58 ]