اخبار

یادداشت اسعد قدیمی در وصف بزرگ مرد خوشنویسی سقز

رسوخ با اخلاق حسنه در قلب های مردم

استاد محمد پوریان متولد سال ۱۳۳۶ معلمی پیشکوست و استاد نامی خوشنویسی شهرستان سقز بود. این استاد برجسته قبل از شهرت به واسطه هنرش از طریق اخلاق حسنه در قلب مردم رسوخ کرده بود. 
رسوخ با اخلاق حسنه در قلب های مردم

استاد پوریان به همراه آقایان محمد عزتی، اقبال طیفوری، جمیل کریمی و عثمان چوگلی از بنیان گذاران انجمن خوشنویسان شعبه سقز بودند. دوستان و همراهان این استاد فروتن هنوز وادار کردن استاد امیرخانی به اقامت در سقز و افتتاح شعبه سقز که در اصل به مقصد ارومیه از این شهرستان می گذشت را به یاد دارند . 
آنچه استاد پوریان را از دیگران متمایز می ساخت مداومت این خوشنویس پیشکسوت در تعلیم خوشنویسی و پرورش شاگردان نخبه بود. این مداومت و تلاش تاجایی بالا گرفته بود که زندگی خانوادگی ایشان را هم تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از شاگردان استاد به مانند فرزندان استاد به منزل ایشان رفت و آمد داشته و این پیر خوشنویسی اسوه رفتار هنر جویان نیز شده بود . اگر یاران دهه شصت استاد پوریان هر یک به دلایلی عرصه جدی خوشنویسی را ترک کردند ایشان به همراهی بزرگوارانی مانند آقای مصطفی آسور حیات شعبه سقز را تضمین نموده و بار تعلیم و توسعه هنر خوشنویسی را بر دوش نهاد و این امر تا چند سال پایانی عمر ایشان تداوم داشت. در حدود سه سال آخر حیات به دلیل لرزش دست و عدم امکان انجام حرکات لطیف و ظریف خط بار امانت تعلیم را به دوش دیگرانی که عمدتا شاگردان خودش بودند نهاد ولی مانند یک معلم و استاد دلسوز کماکان در صحنه خوشنویسی فعال بوده و به سان یک ذخیره فکری با کوله باری از تجربه، شاگردانش را یاری می داد. غیر از بار آموزش و توسعه خوشنویسی، کتابت دیوان غزلیات نالی یکی دیگر از افتخارات استاد است که در حال چاپ بوده ولی اجل مهلت نداد تا در زمان حیاتش شاهد این اتفاق زیبا باشد. استاد پوریان سه روز قبل از فوتش در منزل خودشان و در حلقه شاگردانش و در حالی که نفس تنگ و سنگین امانش را بریده بود طرح برگزاری دو نمایشگاه خوشنویسی را می ریختند که این خود نشانی از خستگی ناپذیر بودن استاد پوریان است. قلب ناتوان و ریه ضعیف استاد که از عهده رزرو هوا برای تنفس عادیش بر نمی آمد در ساعت بیست و یک دقیقه روز بیست و سوم بهمن نود و هشت از تپش افتاد .
چشم گریان و قلب مضطرب شاگردان و تاثر تمامی هنر دوستان بدرقه پیکر استاد بود و انعکاس شگفت انگیز  فوت استاد در فضای مجازی نشان از اثر گذاری شخصیت این استاد در جامعه خودش بوده و هست .

 

بازدید [ 112 ]