اخبار

رئیس جدید هلال احمر سقز معرفی شد

فاضل منیعی به عنوان رئیس جدید جمعیت هلال احمر سقز معرفی و از خدمات 10 سال و سه ماه عبدالرحمان بهرامی رئیس پیشین جمعیت هلال احمر سقز تقدیر شد. 
رئیس جدید هلال احمر سقز معرفی شد
منیعی پیشتر به مدت 10 سال رئیس جمعیت هلال احمر دیواندره بوده است.
کامیل کریمیان، فرماندار سقز در آئین تقدیر و معارفه رئیس جمعیت هلال احمر سقز گفت: آموزش کمک های امدادی و اولیه به شهروندان در اولویت هلال احمر سقز  و هلال احمر در هنگام وقوع حوادث حضور به موقع و سریع داشته باشد.
محمدی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان هم گفت: بازسازی انبارهای امدادی و آموزش کمک های امدادی و اولیه به روستائیان از برنامه های اصلی است.
 

بازدید [ 334 ]