اخبار

رئیس جدید تعاون روستایی سقز معرفی شد

رئیس جدید اداره تعاون روستایی سقز معرفی  و از خدمات و زحمات ۳۵ ساله عبداله کریمی، رئیس پیشین این اداره تقدیر شد.
رئیس جدید تعاون روستایی سقز معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، کریمی در آئین تودیع و معارفه گفت: در طول خدمتم، تلاش مجموعه تعاون روستایی این بود که تعاونی ها و تشکلها، پیشرو باشند نه پیرو، مستقل باشند نه وابسته، قانونگرا باشند نه قانون گریز.
عبداله کریمی اظهار کرد: اعتماد سازی، شفافیت و امانت داری در تعاون روستایی در سایه تلاش و خرد جمعی حاصل شد و در سایه مشارکت در تصمیم گیری اعضای تعاونی ها، شبکه تعاون روستایی سقز، امروز، شبکه ای توانمند، کارآمد و پاسخگوست.
کریمی عنوان کرد: با حمایت قانونی، فنی و مشاوره ای و سازماندهی مجامع، تقویت زیرساختها و آموزش و انتقال یافته ها و تجارب به تشکلها، امروز شبکه تعاون روستایی پویا، به روز و مقتدر است.
وی ادامه داد:عدم شناخت دستگاه ها از ظرفیت تعاونی ها و حضور کم رنگ تعاونی ها در برنامه ریزی و سیاستگذاری از دلایل مظلومیت بخش تعاون است.
پیمان اسکندری، مدیر سازمان تعاون روستایی استان کردستان هم گفت:بر اساس شاخص های عملکردی، شبکه تعاون روستایی سقز در سطح استانی و در برخی از شاخصها در سطح کشوری نمونه است.
محمد نافع علایی نیا، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی سقز نیز بر ضرورت تعامل بیشتر بخشهای تعاونی و دولتی، تاکید کرد.
در ادامه صادق بهزادی، به عنوان سرپرست جدید و قاسم امیری به عنوان معاون اداره تعاون روستایی سقز معرفی شد.

 

بازدید [ 386 ]