اخبار

رئیس بهزیستی سقز معرفی شد

با حضور کامیل کریمیان سرپرست فرمانداری سقز، عبدالله رحیمی از کارمندان با سابقه بهزیستی سقز به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.
رئیس بهزیستی سقز معرفی شد

کریمیان در این آئین خواستار حمایت بهزیستی از انجمن های مردم نهاد این حوزه و تکریم افراد تحت پوشش این سازمان در شهرستان سقز شد و تصریح کرد: توجه به جلب مشارکت های اجتماعی ضرورت کار بهزیستی است.
وی، کار و فعالیت در بهزیستی را از مشاغل سخت و طاقت فرسا عنوان کرد و افزود: کارکنان بهزیستی هر روز و ساعت باید با درمندترین افراد جامعه یعنی معلولان سر و کار داشته باشند که شایان تقدیر است.
کریمیان از خدمات و زحمات عبدالرحمان حکیمی رئیس پیشین بهزیستی تقدیر و تشکر کرد.
در آئین تودیع و معارفه رئیس بهزیستی سقز، تیمور جعفری معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان هم گفت: انجام ۱۵4 نوع فعالیت توسط بهزیستی ، نشانگر این است که توجه به جلب مشارکت های مختلف اجتماعی در زمینه اقدامات بهزیستی بسیار مهم است.
جعفری، با تشکر از خیران سقز، آنان را از بزرگترین حامیان بهزیستی برشمرد.

 

بازدید [ 416 ]