اخبار

دسترسی روستاها به اینترنت اصلی مغفول در رونق اقتصادی

یادداشت: حیدر عبدی گسترش اینترنت وهمه گیری آن در دنیای امروز امری است بدیهی که در قرن حاضر دسترسی و بهره گیری از آن به یکی از نیازهای اساسی بشریت تبدیل شده است.
دسترسی روستاها به اینترنت اصلی مغفول در رونق اقتصادی

اکنون با توجه به سیاست های کلی جهانی و حرکت در مسیر تولید محوری و پرهیز از حرکت در مسیر مصرف کنندگی، عدم مهاجرت از روستاها و حتی شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر در بیشترجوامع جغرافیایی یکی از دغدغه های مهم و اساسی بوده که همواره مورد تاکید قرار می گیرد.
کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حتی میتوان اظهار داشت بیش از بسیاری از جوامع دیگر نیازمند اتخاذ تدابیری بیشتر جهت تحقق این امر می باشد.
کشاورزی به عنوان یکی از مولدین تولید و راهکارهای پیش بینی شده در تحقق اقتصاد مقاومتی همواره در چشم اندازهای بلند و کوتاه مدت مورد توجه بوده است و در همین راستا می توان ترغیب به عدم مهاجرت از روستاها و بهره گیری از روش های نوین و بروز را از مهمترین اهداف برشمرد.
شایان ذکر است که اهداف ترسیمی بالا نیازمند ایجاد زیرساخت هایی است که جهت نیل به آن لازم و ضروری هستند که از جمله ضروریات را می توان دسترسی آسان به بازار فروش و امکانات اولیه رفاهی را برشمرد به مانند دسترسی به آب آشامیدنی، برق، گاز، جاده و مسکن استاندارد.
در عصر حاضر نیز با گسترش فضای مجازی و انجام امور با استفاده از این بستر میتوان به وضوح دریافت که دسترسی آسان و ایمن به اینترنت نیز به یکی از این ضروریات مبدل گشته است که متاسفانه تاکنون کشور ما در این زمینه با کمبودها و عقب ماندگی های زیادی مواجه است.
در اکثر مناطق روستایی خصوصا در استان کردستان و بویژه شهرستان سقز، روستاها با مشکل آنتن دهی موبایل و به تبع آن عدم امکان دسترسی به اینترنت و فضای مجازی روبرو هستند این درحالی است که در جهان امروز عدم دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از فاکتور های عدم توسعه یافتگی شناخته میشود چه برسد به آنکه ما هنوز در همه گیر کردن پوشش آنتن دهی موبایل مانده ایم و در اکثر مناطق روستایی با معضل عدم آنتن دهی مواجه هستیم.
اینترنت و فضای مجازی به طور کلی و در حال حاضر نیز شبکه های اجتماعی در دنیا، سهم بسزایی از انجام امورات روزانه گرفته تا بازار فروش و ... را به عهده گرفته و علاوه بر تسهیل در انجام امور، نقش پررنگی را در جهانی شدن و همه گیر شدن بازارها بازی می کنند.
درهمین راستا ضروری اسا که سازمان های مرتبط و در راس آن ها وزارت ارتباطات با شرکت های زیر مجموعه آن  هرچه سریعتر در راستای رفع نواقص و کمبودهای این حوزه گام بردارد.
شرکت مخابرات ایران با توجه به میزان درآمد و همچنین اپراتورهای فعال در کشور می توانند با گسترش شبکه تحت پوشش خود علاوه بر افزایش سود دهی در مقابل صرف هزینه، گامی اساسی را در این مسیر بردارند تا با این امر شاهد برخورداری ساکنان روستاها از نسل های جدید اینترنت (نسل 3 و 4 ) بوده تا با کوتاه کردن مسیر تولید و عرضه مبتنی بر فضای مجازی بتوانیم در راستای رونق اقتصادی گام برداریم.بازدید [ 597 ]