اخبار

دستاوردهای سفر کمیسیون برنامه و بودجه به سقز و بانه

مصوبات سفر کمیسیون برنامه و بودجه به کردستان و به ویژه سقز و بانه در جلسه ۱۳ آذرماه در تهران نهایی شد.
دستاوردهای سفر کمیسیون برنامه و بودجه به سقز و بانه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده سقز و بانه در مجلس، نشستی در تهران با حضور مراد نیا استاندار کردستان، بیگلری، نصرالهی زاده رييس سازمان برنامه و بودجه، ملكى مدیر کل راه و شهرسازى کردستان و همچنین نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مرادی و فرشادان برای بررسی دستاوردهای سفر برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد موارد زیر تصویب رسید:
افزایش و تخصیص اعتبار برای پروژه های راههای؛ سقز- بانه، بانه – مریوان، بانه - سردشت – پیرانشهر، سقز – مریوان، تجهیز بیمارستان سقز، تجهیز بیمارستان بانه، افزايش اعتبار كريدور كرمانشاه مياندوآب، افزايش اعتبار راههاى روستایی كردستان،   تخصيص اعتبار براى اتمام سدهاى كردستان ( چراغ ويس سقز و عباس اباد بانه و...)، افزايش اعتبار فرودگاه سقز و درخواست ایجاد رديف اعتبارى براى راه اهن مياندوآب _ سقز.


بازدید [ 516 ]